IMG_4634.jpg
SI2.JPG
IMG_4634.jpg

USAID SHIFT


 

 

 

USAID SHIFT

ENGLISH

SCROLL DOWN

USAID SHIFT


 

 

 

USAID SHIFT

ENGLISH

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Lao bền vững (SHIFT) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ kiểm soát dịch HIV, đồng thời chuyển giao chương trình ứng phó bền vững với đại dịch HIV cho Chính phủ Việt Nam. Dự án cũng hỗ trợ tăng cường năng lực cho Chính phủ Việt Nam nhằm đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ HIV được liên tục, từ tiếp cận và dự phòng; đến xét nghiệm HIV và tìm kiếm ca bệnh; điều trị, duy trì điều trị HIV và khống chế tải lượng vi rút. Dự án USAID SHIFT cũng giúp củng cố năng lực cho các hệ thống y tế và thông tin của Việt Nam nhằm theo dõi dịch HIV và tài trợ ngân sách bền vững cho các hoạt động ứng phó với dịch HIV tại các tỉnh/thành mà dự án hỗ trợ. Khác với các chương trình HIV trước đây được (USAID) tài trợ tại Việt Nam, dự án SHIFT cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật (TA) theo nhu cầu thông qua Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật.

ĐỊA BÀN HỖ TRỢ

Dự án USAID SHIFT hỗ trợ các cấp từ trung ương tới tỉnh/thành, quận/huyện và cơ sở, tập trung vào các tỉnh dự án hỗ trợ. Trong 02 năm đầu hoạt động, dự án tập trung hỗ trợ các tỉnh An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Điện Biên, Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An, Quảnh Ninh, và Thái Bình. Năm 2018, dự án USAID SHIFT chuyển trọng tâm hỗ trợ vào các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, và TP. Hồ Chí Minh ở phía Nam, và Hà Nội và Quảng Ninh tại Khu vực kinh tế phía Bắc.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Dự án bắt đầu hoạt động từ ngày 10 tháng 06 năm 2016 và sẽ tiếp tục tới ngày 09 tháng 06 năm 2021.

MỤC TIÊU

Dự án USAID SHIFT được tổ chức thành 03 hợp phần nhằm đạt được các mục tiêu sau đây

 • Tăng cường các dịch vụ nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch HIV tại các khu vực dự án hỗ trợ

 • Chuyển giao chương trình ứng phó bền vững với dịch HIV, các cơ sở và dịch vụ HIV cho địa phương quản lý, đồng thời hỗ trợ nhân rộng sử dụng bảo hiểm y tế

 • Cho phép các đối tác địa phương hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV yêu cầu và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu nhằm tăng cường và duy trì bền vững chương trình ứng phó với dịch HIV ở cấp quốc gia, tỉnh/thành và cấp cơ sở.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Dự án USAID SHIFT hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội dân sự nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát dịch HIV. Dự án thực hiện chiến lược tăng cường tìm kiếm ca bệnh HIV trong các nhóm nguy cơ cao, tìm ra và giúp người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình, kết nối họ vào điều trị và duy trì điều trị. Nỗ lực này giúp người nhiễm HIV khống chế được tải lượng vi rút, cải thiện sức khỏe đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV ra cộng đồng. Dự án đồng thời thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ HIV hiệu quả và có mục tiêu thông qua hình thức chi trả theo hiệu suất công việc. Cách làm này khuyến khích các hỗ trợ viên tại cộng đồng, các cán bộ y tế, và những người quản lý dịch vụ HIV tập trung nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ người nhiễm HIV tại các địa bàn mục tiêu (“đúng người đúng chỗ”).  Dự án USAID SHIFT cũng giúp hình thành văn hóa đưa ra quyết định dựa trên số liệu. Dự án hỗ trợ các đối tác xây dựng, theo dõi và phân tích số liệu, ví dụ xác định các cơ sở điều trị HIV có tỉ lệ thất thoát bệnh nhân cao và đưa ra can thiệp phù hợp. Dự án USAID SHIFT còn thúc đẩy việc chủ động học hỏi thông qua hỗ trợ chính quyền các tỉnh/thành phố tìm ra các quận/huyện và các cơ sở có thực hành tốt nhằm nhân rộng mô hình.

Do chương trình ứng phó với HIV đang được chuyển giao từ các nguồn tài trợ quốc tế sang cho Chính phủ Việt Nam, dự án USAID SHIFT đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành các dịch vụ HIV và huy động ngân sách địa phương một cách bền vững. Trong hai năm đầu hoạt động, dự án đã hỗ trợ hơn 30 cơ sở điều trị HIV  kiện toàn và bắt đầu cung cấp dịch vụ HIV do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả. Dự án USAID SHIFT đang hỗ trợ khuyến khích bệnh nhân HIV tham gia và sử dụng BHYT ở mức tối đa tại các tỉnh/thành mục tiêu. Đồng thời, dự án thúc đẩy các hoạt động vận động chính sách, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, và tích hợp các hệ thống thông tin y tế điện tử nhằm trích xuất báo cáo HIV, quản lý thuốc, và chi trả thông qua BHYT. Dự án USAID SHIFT đã hỗ trợ hơn 60.000 bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc ARV trên cả nước thực hiện “Kế hoạch Duy trì Điều trị Cá nhân” (ITCP) nhằm chuyển giao các liệu pháp điều trị ART do PEPFAR tài trợ sang nguồn ngân sách địa phương.

Dự án USAID SHIFT cung cấp cho các đối tác địa phương hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV một cơ chế yêu cầu và tiếp nhận Hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao từ các nhà cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật mà họ lựa chọn. Kênh Hợp Tác Hỗ Trợ Kỹ Thuật của dự án USAID SHIFT là một nền tảng trực tuyến cho phép các nhà cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật đăng ký thời gian, kinh nghiệm và kỹ năng liên quan đến phòng, chống HIV. Các đối tác cấp quốc gia và địa phương được USAID chấp thuận có thể các gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thuộc phạm vi Dự án hỗ trợ và lựa chọn các nhà cung cấp mong muốn để thực hiện yêu cầu đó.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Bs. Anh Innes, Giám đốc Dự án, USAID SHIFT
Email: AInnes@fhi360.org, ĐT: +84-4-3934-8560

> TÓM TẮT DỰ ÁN USAID SHIFT (PDF)

Các tỉnh trọng điểm của dự án USAID SHIFT

SI2.JPG

Kênh Hợp Tác HTKT


 

 

Kênh Hợp Tác HTKT

ENGLISH

Kênh Hợp Tác HTKT


 

 

Kênh Hợp Tác HTKT

ENGLISH

 

Khi Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng Thống Hoa Kỳ (PEPFAR) hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp tại Việt Nam thì hỗ trợ kỹ thuật đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường và duy trì bền vững công tác phòng, chống HIV theo nhu cầu của địa phương. Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và Lao bền vững (USAID SHIFT) đóng vai trò điều phối cung cấp hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu thông qua Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật (TA Marketplace). Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật của Dự án USAID SHIFT sẽ cung cấp:

 • Các quy trình và công cụ chuẩn để yêu cầu, chỉ định, cung cấp, theo dõi, đánh giá, đảm bảo chất lượng và tác động của hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu

 • Danh sách các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sẵn sàng thực hiện hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao, phù hợp với bối cảnh và nhu cầu

 • Hỗ trợ và hướng dẫn nhằm đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với những ưu tiên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam và PEPFAR

 • Một trang web có thể truy cập dễ dàng với đầy đủ thông tin về các quy trình, công cụ, các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các thông tin hỗ trợ và hướng dẫn.

YÊU CẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT

USAID đã lựa chọn các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV tại địa phương có đủ điều kiện để gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật. Dự án sẽ thông báo chính thức đến các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS cấp quốc gia và cấp tỉnh cũng như các tổ chức cộng đồng có đủ điều kiện này, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị xây dựng nội dung yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Khi thực hiện việc này, các tổ chức liên quan ở địa phương có thể tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mong muốn, bao gồm cả việc tìm kiếm trong danh mục các nhà cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật trực tuyến của Dự án USAID SHIFT. Dự án sẽ gửi biểu mẫu Nội dung yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật đã hoàn thiện cho USAID phê duyệt và nếu được chấp thuận, các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật được lựa chọn sẽ thực hiện các dịch vụ yêu cầu. Ngoài việc điều phối quá trình yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, dự án sẽ thông báo cho các cơ quan, tổ chức liên quan ở các địa phương về các lĩnh vực kỹ thuật được ưu tiên hàng đầu theo các chiến lược của USAID, PEPFAR và chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia.

CÁC NHÀ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Các chuyên gia về chuyên môn kỹ thuật và vận hành hoạt động là yếu tố nền tảng của Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật trong dự án USAID SHIFT. Dự án sẽ xem xét, lựa chọn và mời các cá nhân và tổ chức đủ điều kiện cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tham gia và thành lập mạng lưới các nhà cung cấp Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến. Mạng lưới này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực HIV có thể tiếp cận đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tăng cường và duy trì đáp ứng phòng chống dịch HIV tại Việt Nam. Để đăng ký, các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần hoàn thành biểu mẫu dữ liệu của đơn vị hoặc cá nhân, mô tả lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến đáp ứng phòng chống HIV/AIDS và sơ yếu lý lịch. Để đăng ký vui lòng truy cập vào website:  www.TAMarketplace.org. Đặc biệt, khuyến khích các cá nhân và tổ chức trong nước tham gia đăng ký. Các cán bộ Nhà nước phải nhận được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản khi tham gia đăng ký.

CÁC LĨNH VỰC HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Để đáp ứng dịch HIV/AIDS tại Việt Nam, dự án USAID SHIFT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV trong nước, trong đó có Cục Phòng, Chống HIV/AIDS, để xác định và ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cao nhất. Các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên sẽ bao gồm:

 • Kiện toàn và tăng cường hệ thống và dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV, đặc biệt tạo điều kiện và mở rộng quy mô thanh toán bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV

 • Mở rộng việc đăng ký và duy trì điều trị bằng thuốc kháng vi rút cho người nhiễm HIV

 • Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV

 • Thúc đẩy tài chính bền vững cho công tác phòng chống HIV

 • Tích hợp hệ thống thông tin y tế hỗ trợ mở rộng quy mô thanh toán bằng bảo hiểm y tế cho các dịch vụ HIV

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm các thông tin khác, xin vui lòng truy cập www.TAMarketplace.org hoặc gửi email tới địa chỉ hotrokythuat@fhi360.org.

> TỜ RƠI GIỚI THIỆU KÊNH HỖ TRỢ KỸ THUẬT USAID SHIFT (PDF)