photo Bui Bich Thuy.jpg

Dr. Thuy Bui Thi Bich currently is a clinical senior technical officer in the HIV/AIDS Care and Treatment unit of FHI 360 Vietnam. She is a level II infectious disease doctor with 32 years of clinical experience on infectious diseases at the Vietnamese – Czech General Hospital and 32 years as a university lecturer at Hai Phong Medical University. She specializes in HIV/AIDS care and treatment and palliative care for HIV patients, and practices both specialties at the outpatient and inpatient clinic at the Vietnamese – Czech General Hospital. For the past 18 years, she has provided clinical technical assistance and trainings on HIV/AIDS and palliative care for physicians and nurses working in HIV/AIDS outpatient clinics throughout Vietnam.

In 2010, she successfully launched an e-learning course on HIV/AIDS and palliative care, which she developed at Hai Phong Medical University. In 2011, she held the opening ceremony in the HIV/AIDS palliative care unit of the Vietnamese - Czech General Hospital.

Before joining FHI 360 Vietnam, she was head of the Infectious Diseases Department at Hai Phong Medical University, deputy of Infectious Disease at the Vietnamese – Czech General Hospital and chair of the Palliative Care Unit for HIV/AIDS patients.

EXPERTISE

 • HIV/AIDS adult and pediatric care and treatment

 • TB/HIV

 • PMTCT

 • Palliative Care

 • Infectious diseases

 • Designing schedules and developing the training materials on HIV/AIDS and palliative care

> VIEW BICH THUY’S CV

BS. Bùi Thị Bích Thủy hiện là chuyên gia lâm sàng cấp cao của nhóm Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, FHI 360 Việt Nam. Bà là bác sỹ chuyên khoa 2 chuyên ngành truyền nhiễm với 32 năm kinh nghiệm lâm sàng về các bệnh nhiễm trùng tại khoa truyền nhiễm bệnh việt Việt Tiệp Hải Phòng và 32 năm kinh nghiệm trong đào tạo các bệnh nhiễm trùng tại Trường đại học Y Hải Phòng. Bà là chuyên gia trong lĩnh vực HIV/AIDS và chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh nhiễm HIV/AIDS, trực tiếp cung cấp chăm sóc điều trị và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV/AIDS tai Phòng khám ngoại trú và Khoa nội trú của Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.  Bác sỹ Thủy có 18 năm kinh nghiệm trong hỗ trợ lâm sàng và đào tạo về HIV/AIDS, Chăm sóc giảm nhẹ cho các bác sỹ, điều dưỡng làm việc tại các Cơ sở điều trị HIV trên khắp Việt Nam.

Năm 2010, bác sỹ đã thành công trong việc xây dựng và đưa giảng dạy trực tuyến về HIV/AIDS và Chăm sóc giảm nhẹ tại Trường Đại học y Hải Phòng. Năm 2011 bác sỹ đã thành lập đơn vị Chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV/AIDS tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Trước khi làm việc cho FHI 360, bác sỹ là chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm tại Trường đại học y Hải Phòng; Phó khoa truyền nhiễm Bệnh viện Việt Tiệp - Hải Phòng; Trưởng đơn vị Chăm sóc giảm nhẹ dành cho người nhiễm HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Chăm sóc và điều trị HIV cho người lớn và trẻ em

 • Lao/HIV

 • Lây truyền mẹ con

 • Chăm sóc giảm nhẹ

 • Chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm

 • Thiết kế các chương trình tập huấn

 • Phát triển tài liệu tập huấn đào tạo về Chăm sóc điều trị HIV/AIDS và Chăm sóc giảm nhẹ

> XEM BICH THUY CV