Dr. Hien is a dermatology and venereal disease specialist and pediatrician with nearly 10 years of experience working in HIV/AIDS care, treatment and prevention. She is currently senior technical officer of FHI 360 Vietnam under the USAID SHIFT and SMART TA flagship PEFPAR programs. She provides technical assistance for cities, provinces and methadone clinics, maintaining quality services, building capacity among methadone health forces, developing and applying technical support assessment tools and managing the program. She focuses specifically on activities that contribute to the sustainability of the methadone program’s scale-up and transition. She supported the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to develop and revise the national guidelines and training materials related to methadone treatment, after which she facilitated methadone trainings for about 50 cities and provinces organized by VAAC. Dr. Hien is also an on-site mentor for methadone treatment staff and a facilitator on the methadone treatment webcast.

Before joining FHI 360 Vietnam, Dr. Hien was a program associate for the Supply Chain Management Project with Management Science for Health for five years, where she was responsible for providing technical support for supplying and managing antiretrovirals and methadone under the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) program in Vietnam. Dr. Hien also has clinical experience in treating skin and sexually transmitted diseases as well as providing pediatric and primary health care.

EXPERTISE

 • Creating new partnerships
 • E-learning systems for health-focused clients
 • Web-based knowledge sharing and management
 • Continuous learning
 • HIV care and treatment
 • HIV key populations including people who inject drugs
 • Training

> VIEW MINH HIEN’S CV

Bác sỹ (Bs.) Bùi Thị Minh Hiền là Bs chuyên khoa I Da liễu và cũng là Bs chuyên khoa Nhi với gần 10 năm kinh nghiệm trong công tác dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Bác sỹ Hiền hiện là cán bộ kỹ thuật cao cấp của tổ chức FHI 360, làm việc trong dự án USAID SHIFT và dự án USAID SMART TA thuộc hỗ trợ của chương trình PEPFAR tại Việt Nam. Bs. Hiền đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh thành và cơ sở điều trị Methadone về triển khai chương trình, duy trì chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực, công cụ đánh giá nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, quản lý chương trình góp phần đảm bảo tính bền vững của chương trình điều trị Methadone để có thể nhân rộng và chuyển giao. Bs. Hiền cũng tham gia hỗ trợ Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam xây dựng cũng như chỉnh sửa hướng dẫn điều trị, các tài liệu đào tạo liên quan đến điều trị Methadone và là giảng viên của các khóa đào tạo chính yếu về chương trình Methadone như đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo giảng viên tuyến tỉnh do Cục phòng chống HIV/AIDS tổ chức. Bs Hiền cũng là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật về điều trị Methadone và các hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở điều trị cho cán bộ y tế cũng như thông qua điều hành các buổi thảo luận trực tuyến.

Trước khi làm việc tại FHI 360 Vietnam, Bs. Hiền đã có 5 năm kinh nghiệm là điều phối viên của dự án quản lý chuổi cung ứng (SCMS) với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng quản lý thuốc ARVs/Methadone trong chương trình PEFPAR tại Viet Nam. Bs. Hiền cũng có kinh nghiệm lâm sàng về điều trị bệnh ngoài da, bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như nhi khoa và các vấn đề về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác mới
 • Các hệ thống học trực tuyến cho những khách hàng trong lĩnh vực y tế
 • Chia sẻ và quản lý kiến thức dựa trên nền web
 • Học tập liên tục
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Nhóm nguy cơ cao: Ngườitiêm chích ma túy
 • Đào tạo

> XEM MINH HIEN CV