Dr. Hien is a dermatology and venereal disease specialist and pediatrician with nearly 12 years of experience working in HIV/AIDS care, treatment and prevention. She is currently a senior technical officer with the care and treatment team within FHI 360 Vietnam under the USAID SHIFT flagship PEFPAR program. She provides technical assistance for cities and provinces, maintaining quality services, building capacity, developing and applying technical support assessment tools. Under the USAID SHIFT project, Dr. Hien focuses on HIV/AIDS care and treatment and provides technical support to specific sustaining cities/provinces toward fully transitioning a sustainable HIV response to the Government of Vietnam. She also supports HIV care and treatment as a component of “reach-test-treat” services with the aim of achieving HIV epidemic control targets. Previously, she focused on activities that contributed to the sustainability of the methadone program’s scale-up and transition. She also supported the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to develop and revise the national guidelines and training materials related to methadone treatment, after which she facilitated methadone trainings for about 50 cities and provinces organized by VAAC. Dr. Hien was an on-site mentor for methadone treatment staff and a facilitator on the methadone treatment webcast.

Before joining FHI 360 Vietnam, Dr. Hien was a program associate for the Supply Chain Management Project with Management Science for Health for five years, where she was responsible for providing technical support for supplying and managing antiretrovirals and methadone under PEPFAR in Vietnam. Dr. Hien also has clinical experience in treating skin and sexually transmitted diseases as well as providing pediatric and primary health care.

EXPERTISE

 • Creating new partnerships

 • E-learning systems for health-focused clients

 • Web-based knowledge sharing and management

 • Continuous learning

 • HIV care and treatment

 • HIV key populations including people who inject drugs

 • Training

> VIEW MINH HIEN’S CV

Bác sỹ (Bs.) Bùi Thị Minh Hiền là Bs chuyên khoa I Da liễu và cũng là Bs Nhi khoa với gần 12 năm kinh nghiệm trong công tác dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Bác sỹ Hiền hiện là cán bộ kỹ thuật cao cấp thuộc nhóm Chăm sóc và Điều trị của tổ chức FHI 360 Việt Nam, làm việc cho dự án USAID SHIFT, một chương trình trọng điểm của PEPFAR tại Việt Nam. Bs. Hiền đã tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh thành, duy trì chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực và áp dụng các công cụ đánh giá hỗ trợ kỹ thuật. Tại dự án USAID SHIFT, Bs. Hiền tập trung vào mảng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số tỉnh/thành phố, hướng tới chuyển giao toàn  bộ chương trình Phòng, chống HIV cho chính phủ Việt Nam. Bà cũng tham gia hỗ trợ hoạt động chăm sóc và điều trị HIV, một phần trong mô hình dịch vụ “Tiếp cận – Xét nghiệm – Điều trị” hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch HIV.  Trước đó, bà tập trung vào các hoạt động giúp đảm bảo tính bền vững của chương trình điều trị Methadone để có thể nhân rộng và chuyển giao. Bà cũng tham gia hỗ trợ Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam xây dựng và chỉnh sửa các hướng dẫn quốc gia và tài liệu tập huấn liên quan tới điều trị methadone, và bà cũng là giảng viên các khóa tập huấn về methadone cho hơn 50 tỉnh thành phố, do Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam tổ chức. Bs. Hiền cũng là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các cán bộ y tế và cơ sở điều trị methadone, đồng thời tham gia điều hành các buổi thảo luận trực tuyến về phương pháp điều trị methadone.

Trước khi làm việc tại FHI 360 Việt Nam, Bs. Hiền đã có 5 năm kinh nghiệm là điều phối viên của dự án Quản lý chuỗi cung ứng (SCMS) với các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cung ứng quản lý thuốc ARVs/methadone trong chương trình PEFPAR tại Việt Nam. Bs. Hiền cũng có kinh nghiệm lâm sàng về điều trị bệnh ngoài da, bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng như nhi khoa và các vấn đề về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác mới

 • Các hệ thống học trực tuyến cho khách hàng trong lĩnh vực y tế

 • Chia sẻ và quản lý kiến thức dựa trên nền web

 • Học tập liên tục

 • Chăm sóc và điều trị HIV

 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy

 • Đào tạo

> XEM MINH HIEN CV