CARMAH.png

The Center for Applied Research on Men and Community Health (CARMAH) is the first local non-governmental organization established from within the LGBT community with the aim to improve the health and quality of life of gay and bisexual men, transgender people, and other men who have sex with men (MSM) in Vietnam through the application of evidence-based health interventions. CARMAH conducts high-quality research studies and evaluations that meet international standards, all the while cultivating relationships built on mutual trust and understanding with MSM and TG communities as active participants in CARMAH’s work. CARMAH’s vision works toward a community of lesbian, gay, bisexual and transgender people (LGBT) in Vietnam that have the physical and mental health to fully participate as active and accepted members of society.

Currently, CARMAH is a main partner of Hanoi Medical University in conducting a five-year young MSM study, a pilot sexual health promotion intervention model for high-risk young MSM to improve their knowledge on HIV infection and risk-reduction skills as well as to increase the use of health services among this population in Hanoi and Ho Chi Minh City (HCMC).

CARMAH runs a voluntary HIV counseling and testing center in partnership with the US Centers for Disease Control (CDC) and the HCMC Provincial AIDS Center, providing professional counseling to MSM clients based on motivational interviewing techniques and standardized testing. Counselors collect information on client behaviors and attitudes, guide clients to determine their own risk reduction methods and help them build a strategy for their future. They also cooperate with the Harvard Medical School AIDS Initiative in Vietnam and HCM AIDS Center to assess the needs for health services among MSM in HCMC using qualitative methods, including focus group discussions and individual interviews. They are also conducting research with Roche and Medic Center to determine the distribution of HCV-related characteristics found in untreated patients living in Ho Chi Minh City, Vietnam, with positive HCV antibodies.

EXPERTISE

 • Organizational capacity building
 • Evaluation
 • Process and impact evaluations
 • Gender
 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men
 • Surveys, needs assessments and sampling techniques
 • Literature review
 • Training
 • Developing professional skills
 • Development of IEC materials

> VISIT CARMAH ONLINE

CARMAH là tổ chức phi chính phủ địa phương đầu tiên được thành lập trong cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và chuyển giới (LGBT) với mục tiêu cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người đồng tính nam, song tính luyến ái, người chuyển giới, và nam quan hệ đồng giới (MSM) ở Việt Nam thông qua việc áp dụng các biện pháp can thiệp y tế hiệu quả và dựa trên nghiên cứu thực tế. Trung tâm tiến hành các nghiên cứu và đánh giá chất lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế. CARMAH xây dựng các mối quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau với cộng đồng MSM và chuyển giới (TG), đây là những đối tác tích cực trong các hoạt động của Trung tâm. CARMAH hoạt động với tầm nhìn hướng tới cộng đồng LGBT tại Việt Nam với sức khỏe thể chất và tâm thần khỏe mạnh để hoạt động như những thành viên xã hội tích cực và được xã hội công nhận.

Hiện nay Trung tâm là đối tác chính của Đại Học Y Khoa Hà Nội trong một nghiên cứu kéo dài 5 năm đối với đối tượng nam quan hệ đồng giới trẻ tuổi về mô hình thí điểm can thiệp về sức khỏe tình dục cho nhóm MSM trẻ tuổi có nguy cơ cao nhằm nâng cao hiểu biết của họ về lây nhiễm HIV và các kỹ năng giảm nguy cơ cũng như cải thiện thói quen sử dụng dịch vụ y tế trong nhóm đối tượng này tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

CARMAH hiện quản lý Trung tâm Tư vấn và Xét nghiệm HIV tự nguyện hợp tác với Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) và Ủy ban Phòng, chống HIV/AIDS TP Hồ Chí Minh, cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho nhóm khách hàng MSM dựa trên các kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực và xét nghiệm tiêu chuẩn. Các tư vấn viên tại Trung tâm thu thập thông tin về hành vi và thái độ của khách hàng để hướng dẫn khách hàng xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro của chính họ và giúp họ xây dựng chiến lược trong tương lai. Trung tâm đã hợp tác với trường Y khoa Havard tại Việt Nam và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP Hồ Chí Minh thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế trong nhóm MSM tại TP Hồ Chí Minh, sử dụng các phương pháp định tính bao gồm thảo luận nhóm và phỏng vấn cá nhân. Trung tâm cũng đang hợp tác nghiên cứu với Roche and Medic Center nhằm xác định sự phân bố các đặc tính virus viêm gan C trong nhóm người bệnh không được điều trị tại TP Hồ Chí Minh với kháng thể virus viêm gan C dương tính.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng năng lực tổ chức
 • Đánh giá
 • Đánh giá quá trình và tác động
 • Giới
 • Nhóm nguy cơ cao: tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam
 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu
 • Trình bày tổng quan nghiên cứu
 • Đào tạo
 • Phát triển kỹ năng chuyên môn
 • Phát triển các tài liệu truyền thông

> DEN TRANG WEB CARMAH