3. Photo.jpg

Dr. Dao Thi Minh An is a medical doctor, having graduated from Hanoi Medical University in 1995. She earned her master’s degree in public health in 1999, focusing on HIV voluntary counseling and testing in district health centers. She received her PhD in 2004 after studying HIV counseling, testing and referral models for people who inject drugs in rehabilitation centers in northern provinces. In 2011, she participated in an advanced course on designing clinical research at the University of California, San Francisco, after which she received a grant from the Fogarty International Center to be the principal investigator of a study on health seeking behaviors among men who have sex with men in Hanoi.

In 2012, she took a two-year international course on Field Epidemiology, during which she was the principal investigator of a study evaluating the HIV and TB co-infection management system in Vietnam. In 2014, Dr. An expanded her research on evaluating patient adherence within methadone maintenance treatment facilities in Vinh Phuc, Thai Nguyen and Phu Tho provinces. In 2015, according to Vietnamese plans to ensure people living with HIV are covered by under health insurance by 2017, Dr. An collaborated with the Global Fund as co-principal investigator to assess a model of consolidating outpatient clinics in four northern provinces. Dr. An is also currently mentoring a PhD candidate on her study of improving the quality of HIV treatment in hospitals. Dr. An has substantial HIV risk behavior and HIV prevention model expertise in Vietnam, given her (1) 20 years of experience studying HIV prevention, (2) 20 years as a university lecturer in Epidemiology, (3) 20 years of public health practice in the epidemiology of emerging/recurrent diseases in communities and (4) 10 years of experience as a technical consultant for HIV, tobacco and infectious diseases control. She is also a certified national trainer.

EXPERTISE

  • Disease and behavioral surveillance
  • Applying best practices and lessons learned
  • Surveys, needs assessments and sampling techniques
  • Literature review

> VIEW MINH AN’S CV

 

Tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1995, bác sỹ Đào Thị Minh An bảo vệ Thạc sỹ Y tế Công cộng chuyên ngành Tư vấn và Xét nghiệm HIV tự nguyện ở Trung tâm y tế huyện năm 1999. Bà An học tiến sỹ từ năm 2002 đến năm 2004 với nghiên cứu về mô hình tư vấn, xét nghiệm HIV và chuyển gửi những người tiêm chích ma túy ở các trung tâm cai nghiện thuộc các tỉnh miền Bắc. Năm 2011, tiến sỹ An đã tham gia khóa học nâng cao trong 3 tháng về thiết kế nghiên cứu lâm sàng tại Đại học California, San Francisco. Cuối khóa học, bà đã nhận được học bổng từ Fogarty để chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế của nam quan hệ đồng tính tại Hà Nội.

Năm 2012, bà tham gia khóa học quốc tế trong 2 năm về Dịch tễ học thực địa và trong suốt khóa học này, bà chủ nhiệm đề tài về đánh giá hệ thống quản lý bệnh nhân HIV đồng nhiễm lao tại Việt Nam. Năm 2014, Tiến sỹ An mở rộng nghiên cứu sang chủ đề đánh giá tuân thủ của người bệnh tham gia điều trị tại các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Phú Thọ. Năm 2015, theo định hướng của Việt Nam đến năm 2017 về đảm bảo người nhiễm HIV tham gia Bảo hiểm Y tế trong bối cảnh hầu hết các nguồn tài trợ quốc tế sẽ chấm dứt, tiến sỹ An đã hợp tác với Dự án Quỹ Toàn Cầu với tư cách đồng chủ nhiệm đề tài về đánh giá mô hình kiện toàn các phòng khám ngoại trú (PKNT) tại 4 tỉnh miền Bắc. Năm 2016, tiến sỹ An hướng dẫn luận văn tiến sỹ với đề tài cải thiện chất lượng điều trị HIV tại các bệnh viện. Tiến sỹ An là chuyên gia về hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và mô hình phòng, chống HIV tại Việt Nam với 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu phòng, chống HIV, 20 năm giảng dạy tại trường đại học ngành Dịch tễ học, 20 năm kinh nghiệm về các chương trình Y tế Công cộng và Dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm đang nổi cộm trong cộng đồng, 10 năm kinh nghiệm tư vấn kỹ thuật phòng, chống HIV, thuốc lá và bệnh lây nhiễm. Tiến sỹ An cũng là một giảng viên đào tạo được nhiều người biết tới tại Việt Nam.

CHUYÊN MÔN

  • Giám sát hành vi và bệnh tật
  • Ứng dụng kỹ thuật mới nhất và các kinh nghiệm, bài học có được
  • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu
  • Trình bày tổng quan nghiên cứu

> XEM MINH AN CV