Quoc Thong PAC_anh.jpg

In 2012, Mr. Dinh Quoc Thong graduated with a master’s degree in technology from the Posts and

Telecommunications Institute of Technology in Ho Chi Minh City. Mr. Thong was a staff member of the

Pasteur Institute in Ho Chi Minh City and has worked in the field of HIV/AIDS care and treatment

since 2007 as a member of the Provincial AIDS Committee at Ho Chi Minh City AIDS Center. He has expertise in monitoring and evaluating operational data. As a technical assistance officer, Mr. Thong also shares useful and practical information and experience related to software design, data management and quality improvement via data tracking and monitoring systems.

EXPERTISE

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for social health insurance reimbursement, case management and HIV program reporting
 • Integration of gender into national and provincial HIV information systems
 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions
 • Data quality assessment
 • Measurement and monitoring of technical quality and sustainability
 • National HIV information systems
 • HIV cascade and implications for program improvement
 • HIV surveillance and population estimates
 • Operational research

> VIEW QUOC THONG'S CV

 

 

  Năm 2012 Anh Đinh Quốc Thông đã tốt nghiệp thạc sỹ Công nghệ thông tin - Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Anh Thông từng là cán bộ của viện Pasteur- TP HCMC. Từ năm 2007 cho đến nay, anh Thông là cán bộ của TTPC AIDS TP HCM. Anh Thông có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý dữ liệu chăm sóc và điều trị HIV tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM trong suốt 10 năm qua. Anh có chuyên môn giỏi trong lĩnh vực giám sát đánh giá và theo dõi số liệu hoạt động. Với vai trò là một cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, anh Thông có thể chia sẻ thông tin và vốn kinh nghiệm rất hữu ích và thiết thực liên quan đến thiết kế phần mềm, quản lý dữ liệu và cải thiện chất lượng chương trình thông qua hệ thống theo dõi và giám sát số liệu.

  CHUYÊN MÔN

  • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV
  • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh
  • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh
  • Đánh giá chất lượng dữ liệu
  • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật
  • Hệ thống thông tin HIV quốc gia
  • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình
  • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV
  • Nghiên cứu hoạt động

  > XEM QUOC THONG CV