3. Photo Do Huu Thuy.jpg

Dr. Thuy has a master's degree in medicine specializing in obstetrics and nearly 30 years of experience in public health. Dr. Thuy received basic English training in the UK and his master's degree in public health from the Philippine School of Public Health - Manila. Dr. Thuy has more than 15 years of experience in HIV/AIDS prevention, including 12 years working at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) within the Ministry of Health. Currently, Dr. Thuy is currently head of the Communication and Community Mobilization Department and head of the harm reduction section of a Global Fund project.

Dr. Thuy has rich experience in HIV/AIDS communication, community mobilization in HIV/AIDS activities, information education communication (IEC) material development and conducting HIV/AIDS training courses on communication, counseling, harm reduction, health insurance for people living with HIV, and advocacy in HIV/AIDS prevention and control. Dr. Thuy also has experience working with community-based groups, civil society organizations, government agencies, health system organizations and the HIV prevention and control system. Dr. Thuy also works as an independent consultant for UNODC, UNFPA, VUSTA and other local and international non-governmental organizations (NGOs). He is a national trainer on reproductive health and HIV/AIDS issues.

EXPERTISE

 • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

 • Rapidly increasing SHI enrolment and use among people living with HIV

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Civil society strengthening for HIV

 • Revising national guidelines on MMT, HTC, and HIV care and treatment

 • Building virtual communities and social networks

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and/or SHI

 • HIV policy and strategy development

 • MMT policy advocacy

> VIEW HUU THUY'S CV

 

 

Bác sỹ Thủy là bác sĩ có bằng sau đại học chuyên ngành Ngoại sản và có gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng. Bác sỹ Thủy được đào tạo Tiếng Anh cơ bản tại Anh Quốc và học Cao học Y tế công cộng tại Đại học Y tế Công cộng Philippines – Manila. Bác sỹ Thủy có hơn 15 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt có 12 năm làm việc tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, hiện tại bác sỹ Thủy là Trưởng phòng Truyền thông và Huy động cộng đồng, Trưởng Bộ phận Can thiệp giảm tác hại thuộc dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Bác sỹ Thủy có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, huy động cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS, phát triển tài liệu và tổ chức các khóa đào tạo về phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt là về truyền thông, tư vấn, can thiệp giảm tác hại, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, và vận động trong phòng, chống HIV/AIDS. Bác sỹ Thủy cũng có nhiều kinh nghiệm trong làm việc với các nhóm dựa vào cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính phủ, các cơ quan trong hệ thống y tế nói chung và hệ thống phòng, chống HIV/AIDS. Bác sỹ Thủy cũng làm chuyên gia tư vấn độc lập cho nhiều tổ chức như UNODC, UNFPA, VUSTA… các tổ chức phi chính phủ trong nước và đồng thời là giảng viên nòng cốt quốc gia về các lĩnh vực sức khỏe sinh sản và phòng, chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

 • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấpquốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Mở rộng quy mô và vận động chính sách điều trị MMT

 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM HUU THUY CV