Do Mai Hoa.png

Associate Prof. Dr. Do Mai Hoa is a lecturer in Health Management, especially HIV/AIDS program management and services. She graduated from Hanoi Medical University in 1996 and received her master's in public health from Emory University in the United States and her Ph.D. from the Synthetic Technology Queensland University in Australia in 2002.  Since 1997, she has participated in the International Training Program on Public Health Management at the US Centers for Disease Control and Prevention (US-CDC). Dr. Hoa has regularly collaborated with US-CDC experts to conduct series of health management courses for health programs in Vietnam, including reproductive health, TB and HIV/AIDS programs.

Under the PEPFAR program, Dr. Hoa has collaborated with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to conduct trainings on health management with project-based learning and the HIV-quality management program (HIVQual) for over 800 HIV/AIDS program health staff across the country. Dr. Hoa is also an expert for many local authorities - including Hanoi Medical University, the Vietnam Women's Union and Provincial AIDS Centers - and international organizations like the WHO, UNAIDS and USA and Australian universities to conduct trainings on health management and conduct research on HIV/AIDS and the health system.

EXPERTISE

  • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

  • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

  • Building virtual communities and social networks

  • HIV policy and strategy development

> VIEW MAI HOA'S CV

PGS.TS. Đỗ Mai Hoa là giảng viên thuộc chuyên ngành Quản lý y tế, đặc biệt là quản lý chương trình, dịch vụ phòng chống HIV/AIDS. PGS Hoa đã tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nội năm 1996. Sau đó, PGS Hoa được cấp bằng Thạc sĩ Y tế công cộng tại Trường đại học tổng hợp Emory, tại Mỹ vào năm 2002, và bằng tiến sĩ tại Trường đại học tổng hợp công nghệ Queensland, Úc. Từ năm 1997, PGS Hoa đã tham gia Chương trình đào tạo quốc tế về Quản lý cho y tế công tại Trung tâm phòng ngừa kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US-CDC). Từ đó cho đến nay, PGS Hoa đã thường xuyên hợp tác với các chuyên gia US-CDC để triển khai nhiều khoá học Quản lý y tế cho các Chương trình y tế tại Việt nam như Sức khoẻ sinh sản, Phòng chống Lao, và đặc biệt là Phòng chống HIV/AIDS. Với sự hỗ trợ của Chương trình PEPFAR, Mỹ, PGS Hoa cùng giảng viên của Trường ĐH Y tế công cộng đã hợp tác với Cục PC HIV/AIDS triển khai đào tạo về quản lý y tế với thiết kế đào tạo dựa trên thực hành (Project-based learning) cho hơn 800 cán bộ quản lý CT PC HIV/AIDS của các tỉnh trên toàn quốc và xây dựng Chương trình Quản lý chất lượng trong chăm sóc, điều trị HIV/AIDS (HIVQual). Bên cạnh đó, PGS. Hoa cũng là chuyên gia hỗ trợ cho nhiều tổ chức trong nước (Đại học Y Hà nội, Hội phụ nữ Việt Nam, các Trung tâm PC HIV/AIDS của các tỉnh, ...) và quốc tế (WHO, UNAIDS, các trường đại học của các nước Úc, Mỹ...) để triển khai đào tạo về quản lý y tế và tiến hành nghiên cứu về HIV/AIDS và hệ thống y tế.

CHUYÊN MÔN

  • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

  • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

> XEM MAI HOA CV