Dr. Minh Nguyet graduated from Hanoi Medical University with a degree in internal medicine and pediatrics in 1984, after which she received specialist training in medical sociology and continued her professional development through research, learning and capacity building. She has 20 years of experience in managing and coordinating health programs with international non-governmental organizations, strengthening health systems in HIV/AIDS and implementing interventions on HIV infection, care and support for people living with HIV/AIDS. She has more than 15 years of experience in annual HIV/AIDS planning, including managing and allocating government budgets for HIV services; methadone maintenance therapy (MMT); antiretroviral therapy (ART); HIV testing and counseling (HTC); monitoring and evaluation (M&E); capacity building for HIV/AIDS programs; and coordinating international projects’ HIV activities including FHI 360, the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control, US Centers for Disease Prevention and Control and Global Fund in Hai Phong. Before retiring in September 2016, Dr. Nguyet worked for the Hai Phong Provincial Health Service for 15 years, where she directly managed and implemented HIV/AIDS services; worked as secretary for Hai Phong Provincial Steering Committee for HIV/AIDS, Drugs and Prostitution; and led technical assistance for HTC, MMT, HIV testing and counseling, ART, prevention of mother-to-child transmission and monitoring and evaluation in Hai Phong.

EXPERTISE

 • Managing HIV programs

 • Human resources for health

 • Strategic planning

 • Substance abuse

 • Health policy

 • Sustainably transitioning projects to government

 • Reducing recurrent operating costs

 • Organizational capacity building

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • Performance monitoring and assessment

 • Developing professional skills, instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW MINH NGUYET’S CV

Bác sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt tốt nghiệp đại học Y khoa Hà Nội về Nội – Nhi năm 1984. Bs. Nguyệt đã được đào tạo chuyên ngành y khoa xã hội học, nghiên cứu, học tập và đào tạo liên tục nghiệp vụ hỗ trợ chuyên môn, quản lý, giám sát, lập kế hoạch. Bs.Nguyệt có hơn 20năm kinh nghiệm về quản lý, điều phối các chương trình y tế của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, tăng cường hệ thống y tế cho chương trình HIV/AIDS, can thiệp giảm tác hại lây nhiễm HIV, chăm sóc và hỗ trợ cho những người sống chung với HIV / AIDS. Bs. Nguyệt có hơn 15 năm xây dựng kế hoạch HIV/AIDS hàng năm, quản lý và phân bổ ngân sách nhà nước cho chương trình HIV/AIDS, điều trị MMT, ARV, tư vấn và xét nghiệm HIV, theo dõi đánh giá, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế chương trình HIV/AIDS, quản lý, thực hiện và điều phối chương trình HIV/AIDS của các tổ chức nước ngoài như FHI 360, VAAC-US.CDC, Quỹ toàn cầu…Trước khi nghỉ hưu vào tháng 9 năm 2016, Bs. Nguyệt đã công tác tại Phòng nghiệp vụ Y của Sở y tế Hải Phòng, Bs. Nguyệt có 15 năm kinh nghiệm trong quản lý trực tiếp và thực hiện chương trình HIV/AIDS, là thư ký của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm thành phố, điều hành, chỉ đạo cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình HTC, MMT, ARV, PLTMC, theo dõi và giám sát tại thành phố Hải Phòng.

CHUYÊN MÔN

 • Quản lý các chương trình HIV

 • Phát triển nguồn nhân lực cho chương trình y tế

 • Lập kế hoạch chính sách

 • Lạm dụng nghiện chất

 • Chính sách y tế

 • Chuyển giao bền vững các dự án cho chính phủ

 • Giảm thiểu chi phí hoạt động thường xuyên

 • Tăng cường năng lực tổ chức

 • Báo cáo, phân tích và thu thập số liệu

 • Đánh giá và theo dõi thực hiện

 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM MINH NGUYET CV