photo (7).jpg

Dr. Duong Minh Hai is currently Deputy Chief of the Care and Treatment Department at the Ho Chi Minh City AIDS Center. He has more than 12 years of experience in HIV/AIDS prevention, including providing treatment services to HIV patients and managing and supporting technical assistance to HIV treatment facilities and online clinical conferences throughout Ho Chi Minh City. In addition, he is involved in the development of standardized treatment procedures related to HIV care and treatment guidelines. Currently, he is in charge of consolidating HIV treatment facilities and the use of health insurance for HIV/AIDS services at district health centers/hospitals. With his expertise related to treatment, coordination, program management and advocacy, Dr. Hai could effectively support HIV/AIDS activity technical assistance in Ho Chi Minh City and in other provinces.

EXPERTISE

 • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

 • Community antiretroviral drug dispensing

 • Antiretroviral therapy retention and adherence

 • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up and efficiency

 • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

 • Rapidly increasing SHI enrolment and use among people living with HIV

 • Transitioning the HIV response from donors to the local government

> VIEW MINH HAI'S CV

 

 

 

BS Dương Minh Hải hiện là Phó Khoa Quản lý điều trị tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Tp.HCM. Anh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS, từ điều trị trực tiếp cho BN HIV đến quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở điều trị HIV, hội chẩn trực tuyến trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh còn tham gia lĩnh vực soạn thỏa các quy trình điều trị chuẩn cho công tác chăm sóc và điều trị HIV. Hiện tại, anh phụ trách mảng hoạt động quan trọng liên quan đến kiện toàn cơ sở điều trị HIV và quá trình triển khai BHYT tại các Trung tâm Y tế/Bệnh viện quận huyện. Với các lĩnh vực chuyên môn đa dạng liên quan đến điều trị, điều phối, quản lý chương trình và vận động các chính sách phù hợp cho công tác triển khai BHYT, BS Dương Minh Hải có thể chia sẻ và hỗ trợ kỹ thuật rất hiệu quả cho chương trình phòng chống HIV/AIDS không chỉ tại TP.HCM mà còn tại các tỉnh thành khác.

CHUYÊN MÔN

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

 • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

 • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

 • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

 • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

> XEM MINH HAI CV