photo (9).jpg

Ms. Duong Thi Thu Hien graduated with a bachelor’s degree in general nursing from Hanoi Medical University in 2013. Since 2006, she has been working in the field of HIV/AIDS programs with more than 10 years of experience working in the HIV Testing and Counseling (HTC) Department of Nghe An Provincial AIDS Center. Through this work, she has participated in many technical assistance support trips for HIV testing laboratories and confirmatory testing laboratories at the district level. This includes supporting 21 district-level HTC screening rooms and certifying district laboratories in Nghe An Province in collaboration with experts of the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control and the National Institute of Hygiene and Epidemiology. In addition to providing HTC technical assistance support to HTC facilities at the district/commune level, Ms. Hien is a core trainer on HTC for health staff at district health centers and hospitals.

EXPERTISE

  • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests, self-testing)

  • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

  • Attaining approvals for district-level HIV confirmatory testing

  • Specimen transportation system via EMS

> VIEW THI THU HIEN'S CV

 

 

 

Chị Dương Thị Thu Hiền tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng Đa khoa trường Đại học Y Hà nội năm 2013. Từ năm 2006, chị bắt đầu công tác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Tới nay chị đã có kinh nghiệm hơn mười năm kinh nghiệm làm việc tại khoa xét nghiệm của Trung tâm Phòng, chống AIDS tỉnh Nghệ An. Trong quá trình công tác, chị đã tham gia nhiều đoàn hỗ trợ kỹ thuật cho các phòng xét nghiệm HIV cũng như các phòng xét nghiệm khẳng định tuyến huyện: hỗ trợ cho 21 phòng VCT tuyến huyện, tham gia thẩm định các phòng xét nghiệm khẳng định tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng với các chuyên gia của Cục phòng chống HIV/AIDS và Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngoài các công tác chuyên môn về tư vấn, xét nghiệm HIV tại cơ sở, chị Hiền còn tham gia giảng dạy cho các lớp tập huấn về xét nghiệm HIV cho cán bộ y tế tại các Trung tâm Y tế và khối Bệnh viện.

CHUYÊN MÔN

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

  • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

  • Thiết lập và xin cấp chứng nhận đạt chuẩn cho phòng khám XN khẳng định HIV tuyến huyện

  • Hệ thống vận chuyển mẫu máu qua chuyển phát nhanh (EMS) cho xét nghiệm HIV khẳng định

> XEM THI THU HIEN CV