EMDA's photo.JPG

Megan Averill là một chuyên gia y tế toàn cầu với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn cho các chương trình, cơ quan chính phủ, và các cơ quan khác nhau phối hợp giữa khoa học, chính sách và y tế công cộng, đặc biệt là trong các bệnh truyền nhiễm. Bà hiện đang là Cố vấn Kỹ thuật Cấp cao của dự án USAID SHIFT - một chương trình có ngân sách 26 triệu đô la Mỹ, nhằm chuyển giao hoạt động Phòng, chống HIV bền vững đồng thời  kiểm soát dịch ở Việt Nam. Từ năm 2011 đến năm 2015, bà Averill đã phát triển và quản lý một hệ thống toàn cầu nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật của các chương trình y tế và phát triển của FHI 360 với hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Bà đã thiết kế và thực hiện các phương pháp, công cụ; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong tăng cường hệ thống y tế; đảm bảo chất lượng trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV; và quản trị tri thức. Bà đã nỗ lực để đảm bảo các chương trình của FHI 360 tại Việt Nam phù hợp với mục tiêu PEPFAR 3.0 và UNAIDS 90-90-90. Các vai trò quan trọng khác của bà tại FHI 360 bao gồm việc phát triển danh mục đầu tư về an toàn y tế toàn cầu (GHSA); đưa ra và quản lý Sáng kiến chiến lược khoa học kỹ thuật và Nhóm làm việc về lãnh đạo kỹ thuật toàn cầu; tiến hành chiến dịch về kế hoạch hóa gia đình và phát triển; tiến hành rà soát lại dự phòng HIV dựa trên bằng chứng ở những người tiêm chích ma tuý;  quản lý đánh giá thị trường và toàn cảnh các phân tích tỷ lệ nhiễm HIV.

Trước khi làm việc tại FHI 360, bà Averill đã tham gia điều phối cho quỹ của Viện nghiên cứu quốc gia về Dịứng và bệnh Truyền nhiễm tại đại học Duke, hoạt động về an ninh sinh học, chính sách y tế công cộng và chính sách liên quan đến các bệnh truyền nhiễm mới nổi và phòng thủ sinh học. Trong vai trò này, bà là tác giả và biên tập của nhiều bài báo và chương trình giáo dục, và tư vấn cho các cơ quan chính phủ và nhiều cơ quan khác. Bà tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Môi trường tại Đại học Pennsylvania, và đang hoàn thành bằng Thạc sỹ Khoa học Chính sách Công và Quản lý tại Đại học London/SOAS.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Duy trì và tuân thủ điều trị ART

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Giới tính và HIV

> XEM MEGAN CV

Megan Averill is a global health specialist with more than fifteen years of experience advising programs, government agencies, and multilateral bodies on the intersections of science, policy, and public health, particularly in infectious disease. She currently serves as Senior Technical Advisor for USAID SHIFT – a $26M program to transition a sustainable HIV response while achieving epidemic control in Vietnam. From 2011 to 2015, Ms. Averill developed and managed a global system to ensure the technical quality of FHI 360 health and development programs operating in >50 countries. She designed and implemented methodologies and tools and provided technical support in health system strengthening; quality assurance for HIV prevention, care and treatment; and knowledge management. She led efforts to ensure that FHI 360 country programs align with and help realize PEPFAR 3.0 and UNAIDS 90-90-90 targets. Other major roles at FHI 360 have included developing the organization’s global health security agenda (GHSA) portfolio; launching and managing its Scientific & Technical Strategic Initiative and Global Scientific and Technical Leadership Working Group; spearheading a campaign on family planning and development; leading a review of evidence-based HIV prevention for people who inject drugs; and managing market and landscape assessments on HIV incidence assays.

Before joining FHI 360 Ms. Averill coordinated a National Institute of Allergy and Infectious Disease-funded consortium on biosecurity, public health policy and law related to emerging infectious disease and biodefense, based at Duke University. In this role she authored and edited briefing papers, journal articles and educational curricula, and advised government and multilateral bodies. She earned a Bachelor of Arts in Environmental Science from the University of Pennsylvania, and is completing a Master of Science in Public Policy and Management with the University of London/SOAS.

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest to reach key populations Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • Antiretroviral therapy (ART) retention and adherence

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • Transitioning the HIV response from donor to local government

 • Integrating gender into the HIV response

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and/or SHI

 • HIV policy and strategy development

 • Gender and HIV

> VIEW MEGAN'S CV