3. photo.jpg

Han Dinh Hoe is a nationally recognized technical assistance provider in methadone maintenance therapy (MMT). He graduated with a bachelor's degree in sociology in 2003 and a master's degree in sociology in 2014. He is a certified "trainer of trainers" (TOT) on drug abuse treatment counseling, drug sociology, case management, MMT and international counseling. From 2004-2007, he served as the deputy head of the Education Department in the Center for Drug Addiction Treatment, and from 2008-2015 as a specialist on MMT and drug rehabilitation and reintegration at the HCMC Provincial AIDS Center. He provides MMT trainings through USAID SHIFT-supported MMT facilities and Hanoi Medical University’s Technology Transfer Center.

Hoe works as a professional advisor on receiving, screening, counseling and linking patients to other services under the "Drug Addiction in the Community” component of the Drug Abuse Treatment Project, conducted by the Social Evils Prevention and Control Department since 2013 and piloted at HCMC’s Drug Addiction Center.

Since November 2015, he has worked as the deputy head of specialized training for the Labor and Social Worker Training School under the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. He is also a Ministry of Health researcher on "Examining the Affordability of Methadone Maintenance Therapy in HCMC" study and other basic studies on MMT and drug addiction at the HCMC Provincial HIV/AIDS Center. He participated in the Youth Scientific Research section of the HCMC Youth Union surveying men who have sex with men (MSM) and in 2016, he was a researcher at the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (MOLISA) to assess the current situation and training needs for health staff at voluntary drug addiction centers.

EXPERTISE

  • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs
  • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

> VIEW HOE'S CV

 

 

 

Thạc sĩ Hán Đình Hoè là chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật là đào tạo về lĩnh vực điều trị nghiện ma tuý và Methadone trên toàn quốc. Thạc sỹ Hòe tốt nghiệp cử nhân xã hội học năm 2003 và thạc sĩ chuyên ngành xã hội học năm 2014. Thạc sỹ cũng có các chứng chỉ ngắn hạn về giảng viên nguồn Tư vấn điều trị lạm dụng ma túy, giảng viên Ma túy và xã hội, TOT quản lý trường hợp, giảng viên chương trình Methadone, chứng chỉ tư vấn viên quốc tế,... Từ năm 2004 – 2007, Thạc sỹ Hòe là Phó trưởng phòng giáo dục tư vấn Trong Trung tâm cai nghiện ma tuý, Từ 2008 - 11/2015 làm việc tại Ủy Ban Phòng, Chống AIDS Thành Phố Hồ Chí Minh ở vị trí chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật chương trình Methadone và Nhân viên đào tạo chương trình hỗ trợ điều trị nghiện và tái hòa nhập cộng, tham gia giảng dạy tư vấn điều trị nghiện ma túy cho các Tỉnh thành có dự án FHI tài trợ, làm giảng viên chương trình Methadone cho Trung tâm chuyển giao công nghệ Nghiện chất Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực điều trị nghiện ma túy nhằm dự phòng HIV tại Việt Nam do Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội chủ trì thực hiện từ năm 2013 đến nay thí điểm “Điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng” tại Trung tâm Tư vấn Cai nghiện Ma túy tại Thành Phố Hồ Chí Minh thạc sỹ Hòe làm chuyên gia giám sát hỗ trợ chuyên môn mô hình thí điểm này hỗ trợ chuyên môn cho các cán bộ trực tiếp về tiếp nhân, sàng lọc, phân lại, tư vấn tâm lý, kết nối dịch vụ và chuyển gửi, tham gia giảng dạy.

Tháng 11/2015 đến nay thạc sỹ Hòe làm việc tại Trường Đào tạo cán bộ công chức Lao động Xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vị trí Phó trưởng Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành, Ngoài ra thạc sỹ Hòe còn là thành viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Bộ Y tế về “Khảo sát khả năng chi trả kinh phí điều trị bằng thuốc thay thế Methadone tại Thành phố Hồ Chí Minh” và các đề tài cấp cơ sở tại Ủy ban Phòng, Chống AIDS liên quan đến Chương trình Methadone, đến nghiện chích ma túy... Tham gia chương trình Vườn ươm nghiên cứu khoa học trẻ của Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh với đề tài liên quan đến người đồng tính nam. Năm 2016 thạc sỹ Hòe là thành viên chính tham gia vào nghiên cứu cấp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với đề tài Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo cho cán bộ các cơ sở điều trị nghiện ma tuý tự nguyện.

CHUYÊN MÔN

  • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy
  • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia 

> XEM HOE CV