Dien's Photo.jpg

Bác sỹ Hà Thị An Diên là chuyên gia về lĩnh vực điều trị nghiện thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Việt Nam (chương trình methadone). Chị tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Bình vào năm 2010, với hơn 8 năm kinh nghiệm với vị trí Phó trưởng Bộ phận can thiệp giảm tác hai – Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, Bác sỹ Diên có kinh nghiệm 1) Thực hành lâm sàng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone 2) Chuyên gia hỗ trợ lâm sàng, nâng cao năng lực cho các cán bộ lâm sàng 3) Xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai chương trình methadone tại Việt Nam 4) Xây dựng các quy trình hoạt động chuẩn liên quan đến triển khai vận hành các phóng khám/ cơ sở điều trị methadone. Với bề dày kinh nghiệm điều hành dự án hiệu quả, BS Diên được lựa chọn là một chuyên gia cho chương trình can thiệp giảm tác hại tại Việt Nam bao gồm chương trình điều trị methadone.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

 • Mở rộng quy mô và vận động chính sách điều trị MMT

 • Hỗ trợ tài chính cho hệ thống chăm sóc và điều trị HIV

 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

 • Giới tính và HIV

> XEM DIEN CV

Dr. Ha Thi An Dien is a specialist in methadone addiction treatment in Vietnam. She graduated from Thai Binh Medical University in 2010 and now has more than 8 years of experience as deputy head of the Harm Reduction Division within the Global Fund for HIV/AIDS Prevention Project in Vietnam. She has experience in (1) clinical methadone addiction treatment (2) support and capacity building for clinical staff (3) developing legal documents related to methadone program implementation in Vietnam (4) developing standard operating procedures (SOPs) related to operating methadone treatment clinics. With experience in project management, Dr. Dien is an expert in harm reduction interventions in Vietnam, including methadone treatment programs.

EXPERTISE

 • Active HIV case-finding, including via partner notification and/or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

 • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

 • Revising national guidelines on MMT, HTC and HIV care and treatment

 • Building virtual communities and social networks

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and/or SHI

 • MMT policy advocacy

 • Health system financing for HIV

 • Gender and HIV

> VIEW DIEN'S CV