burke-holly-2017-200x220.jpg

Tiến sĩ Holly Burke là một nhà khoa học về hành vi thuộc Phòng Y tế Trẻ em, Trẻ sơ sinh, Bà mẹ và Sinh sản (RMNCH) tại FHI 360. Bà tham gia FHI 360 vào năm 2002 và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm thiết kế và đứng đầu các nghiên cứu quốc tế. Holly có bằng Tiến sỹ về Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em và một Thạc sỹ Y tế Công cộng về Hành vi Sức khoẻ và Giáo dục Sức khoẻ-cả hai từ Đại học North Carolina tại Chapel Hill. Chuyên môn của cô là (1) thiết kế các nghiên cứu kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để tăng cường hiểu biết về các hành vi ngừa thai và dự phòng HIV và (2) đánh giá tác động của các chương trình, bao gồm các chiến dịch truyền thông y tế và lồng ghép với tăng cường kinh tế và can thiệp y tế. Holly đã được đào tạo nâng cao về kỹ thuật tâm lý, bao gồm phát triển quy mô, kiểm tra và xác nhận, mà cô áp dụng trong nghiên cứu của mình để tăng cường đo lường thái độ và kiến hức ảnh hưởng đến hành vi.

Tại FHI 360, Tiến sĩ Burke dẫn dắt nghiên cứu về tiêm thuốc tránh thai từ năm 2009. Bà đã từng là Nghiên cứu viên chính của một trong những nghiên cứu đầu tiên về thuốc tiêm dưới da medroxyprogesterone acetate (DMPA-SC; Sayana Press) ở khu vực cận Sahara Châu Phi - đánh giá sự chấp nhận phương pháp này trong số những người sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình hiện tại và các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các nhân viên y tế cộng đồng, tại Uganda và Senegal và đưa ra các khuyến nghị cho việc giới thiệu sản phẩm (do USAID và PATH 2009-2013 tài trợ). Tiến sĩ Burke đã từng là Nghiên cứu viên chính của một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên giữa các phụ nữ trưởng thành ở Malawi để đánh giá sự phù hợp của Sayana Press đối với việc tự tiêm tại nhà và so sánh tỷ lệ tiếp tục giữa những phụ nữ tự tiêm Sayana Press tại nhà và phụ nữ nhận được phương pháp từ nhà cung cấp. (Được tài trợ bởi Quỹ đầu tư Phát triển Trẻ em và Quỹ Nhi đồng Hoa Kỳ, 2014-2017). Đây là nghiên cứu đầu tiên trả lời câu hỏi quan trọng về sức khoẻ cộng đồng cho dù tự tiêm có cải thiện tỷ lệ tiếp tục và cung cấp bằng chứng về tính an toàn và tính khả thi của việc cung cấp thuốc tự tiêm tại nhà ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

CHUYÊN MÔN 

  • Nghiên cứu hoạt động

> XEM HOLLY CV

Dr. Holly Burke is a behavioral scientist in the Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health (RMNCH) Division at FHI 360.  She joined FHI 360 in 2002 and has more than a decade of experience designing and leading international research studies.  Holly has a PhD in Maternal and Child Health and a MPH in Health Behavior and Health Education—both from The University of North Carolina at Chapel Hill.  Her expertise is in (1) designing studies that incorporate both quantitative and qualitative research methods to expand understanding of contraceptive and HIV prevention behaviors and (2) evaluating the impact of programs, including health communication campaigns and integrated economic strengthening and health interventions. Holly has advanced doctoral training in psychometric techniques, including scale development, testing, and validation, which she applies in her research to enhance measurement of attitudes and knowledge that influence behaviors.

At FHI 360, Dr. Burke been leading research on injectable contraceptives since 2009.  She served as the Principal Investigator of one of the first studies of subcutaneous depot medroxyprogesterone acetate (DMPA-SC; Sayana® Press) in sub-Saharan Africa—assessing acceptability of the method among current family planning users and providers, including community health workers, in Uganda and Senegal and offering recommendations for product introduction (Funded by USAID and PATH 2009-2013).  Dr. Burke served as the Principal Investigator of a randomized controlled trial among adult women in Malawi to evaluate the suitability of Sayana® Press for at-home self-injection and to compared continuation rates between women who self-inject Sayana® Press and women who receive the method from a provider. (Funded by USAID and Children’s Investment Fund Foundation, 2014-2017). This was the first study to answer the important public health question whether self-injection improves continuation rates and to provide evidence on the safety and feasibility of community-based provision of injectables for at-home self-injection in low and middle-income countries. 

EXPERTISE

  • Operational research

> VIEW HOLLY'S CV