HHTin.jpg

Huynh Huu Tin, MSc, has 14 years of experience in HIV research clinical trials and laboratory quality assurance at the Microbiology Laboratory in the Preventive Medicine Center in Ho Chi Minh City, where he served as a medical technologist, laboratory coordinator and trainer on quality control, technician testing, equipment management and bio-safety.

He began working at FHI360 as a laboratory technical officer for the Clinical Research - Laboratory Sciences unit in 2015. He is currently senior technical officer of HIV testing and counseling (HTC) for the USAID SHIFT project. In this role, he supports the Vietnam country program in providing HTC, offers technical assistance to set up HIV confirmatory laboratories and delivers trainings on HTC, HIV testing, HIV Recency testing and laboratory quality management.

EXPERTISE

 • Evaluation

 • Assessment

 • Monitoring activities and staff in remote locations

 • Continuous learning

 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men

 • Surveys, needs assessments and sampling techniques

 • Development of curricula

 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

 • Training

 • Developing professional skills

> VIEW HUU TIN'S CV

Thạc sĩ Huỳnh Hữu Tín có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng các nghiên cứu HIV và đảm bảo chất lượng phòng xét nghiệm tại Phòng xét nghiệm Vi sinh – Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM. Anh đảm nhiệm vai trò là chuyên gia xét nghiệm, điều phối hoạt động phòng xét nghiệm, tham gia các hoạt động đào tạo quản lý chất lượng, kỹ thuật xét nghiệm, quản lý trang thiết bị xét nghiệm và an toàn sinh học.  

Từ năm 2015, Tín bắt đầu làm việc tại tổ chức FHI 360 với vai trò cán bộ kỹ thuật bộ phận Nghiên cứu lâm sàng – Xét nghiệm. Hiện tại, Tín là chuyên viên cao cấp của bộ phận Tư vấn và xét nghiệm HIV của dự án USAIDS SHIFT. Trong vai trò này, anh hỗ trợ các chương trình Quốc gia trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn – xét nghiệm HIV, hỗ trợ kỹ thuật để thiết lập các phòng xét nghiệm khẳng định HIV và tham gia đào tạo về tư vấn, xét nghiệm HIV, kỹ thuật xét nghiệm mới nhiễm HIV và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.

CHUYÊN MÔN

 • Đánh giá

 • Thẩm định

 • Giám sát các hoạt động và nhân viên tại các khu vực xa xôi

 • Học tập liên tục

 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới

 • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật lấy mẫu

 • Xây dựng chương trình đào tạo

 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

 • Đào tạo

 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp

> XEM HUU TIN CV