JJN Pic.jpeg

Ông Justin Nguyễn là một chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển công nghệ và quản lý dự án. Ông đã công bố 4 bài báo khoa học có uy tín và trình bày tại 7 hội nghị quốc tế, và  được trích dẫn hơn 25 lần trong 5 năm qua. Ông có bằng Thạc sỹ và Tiến sĩ về Kỹ thuật của Viện Công nghệ Georgia, và theo học các chương trình chuyên sâu sau đại học về Trí tuệ Nhân tạo tại Đại học Stanford. Ông Nguyễn chuyên về các dịch vụ tùy chỉnh tích hợp và lập trình, bao gồm: các ứng dụng giám sát và cảnh báo, báo cáo tình báo kinh doanh thông minh và trí thông minh nhân tạo... Ông cũng cung cấp các dịch vụ mô hình hóa dữ liệu độc quyền cho nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành dịch vụ và năng lượng. Nhiều trong số các dịch vụ này bao gồm các thuật toán khai thác dữ liệu (ETL) và thuật toán mô hình hóa cho nhiều ứng dụng, bao gồm trợ lý ảo và tự động hóa quy trình. Bố ông Nguyễn là người Việt Nam, và ông luôn cảm thấy mang lại những tác động tích cực bằng cách xây dựng và áp dụng các công nghệ mới cho mọi người.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

 • Mô hình đa bậc trong dựphòng, chăm sóc và điều trịHIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV

 • Nghiên cứu hoạt động

Mr. Justin Nguyen is an experienced consultant with 9+ years of industry experience working in technology development and project management. He has published 4 peer-reviewed publications and presented at 7 international conferences, and has been cited 25+ times in the last 5 years. He holds a BS and MS in Engineering from the Georgia Institute of Technology, and has taken advanced graduate coursework in Artificial Intelligence at Stanford University. Mr. Nguyen specializes in custom integration and programming services. This includes but is not limited to: monitoring and alert applications, business intelligence reporting and artificial intelligence. He also provides proprietary data modeling services to several different industries, including hospitality and energy. Many of these services include data mining (ETL) and modelling algorithms for a variety of applications, including virtual assistants and workflow automation. Mr. Nguyen is the son of Vietnamese gentlemen and has always felt compelled to make a positive impact by building and applying novel technologies for others.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification and/or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest to reach key populations

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • HIV surveillance and population estimates

 • Operational research