5. Lai Kim Anh.jpg

Dr. Kim Anh is a specialized medical doctor in hygiene and epidemiology with a specialist II rank in public health. She has been directly involved in epidemiology, preventive health care and HIV/AIDS and working with vulnerable groups since 1990. She began managing a program in 1995 and has managed a consulting organization since 2003. She has provided training in epidemiology, preventive health care, HIV/AIDS, sexual health, juveniles, organizational development and building leadership skills based on behavioral analysis and human resources development. She has provided technical assistance (TA) and training to TA teams for HIV prevention, care and treatment, including methadone maintenance therapy and the “Friendly Doctor” training program. She has conducted research on HIV/AIDS and sexually transmitted infection epidemiology, behavior and related community studies. Dr. Kim Anh has experience in policy and community advocacy to implement and sustain programs such as the Condom Use Program (CUP), Needle and Syringe Program (NSP), Methadone, 3-No-City and Treatment 2.0. She successfully designed and implemented a sustainable transition for an HIV/AIDS project, developing a plan and persuading local authorities to support financial resources for HIV/AIDS services in Can Tho City. She develops ideas focusing on their feasibility and successful implementation of breakthroughs in HIV/AIDS and public health, and encourages and supports teamwork.

EXPERTISE

 • HIV program management
 • Policy and advocacy
 • Transition and sustainability
 • Research and evaluation
 • Data quality assessments, collection and monitoring
 • Rolling out and strengthening health insurance

> VIEW KIM ANH’S CV

Bác sỹ (Bs.) Lại Kim Anh tốt nghiệp bác sĩ Y khoa năm 1989, Chuyên khoa 1 Vệ sinh dịch tễ, Chuyên khoa 2 Y tế công cộng. Bs. Kim Anh trực tiếp tham gia công tác Dịch tễ, Y tế Dự phòng, HIV/AIDS, làm việc với các nhóm đối tượng nguy cơ cao và bị tổn thương từ năm 1990. Bà đã làm công tác quản lý chương trình từ 1995 và quản lý tổ chức từ năm 2003. Bà được đào tạo về Dịch tễ học, y tế dự phòng, HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản, vị thành niên, phát triển tổ chức, kỹ năng lãnh đạo dựa trên phân tích hành vi và phát triển nguồn nhân lực. Bs. Kim Anh đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật về chương trình can thiệp dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS, bao gồm điều trị Methadone và chương trình đào tạo “Thày thuốc thân thiện”. Bs. Kim Anh đã tham gia thực hiện các nghiên cứu về HIV/AIDS, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), thay đổi hành vi và nghiên cứu cộng đồng có liên quan. Bà có kinh nghiệm trong vận động chính sách, vận động lãnh đạo, vận động cộng đồng trong việc thực hiện thành công việc thí điểm và duy trì bền vững các chương trình như Bao cao su, bơm kim tiêm, Methadone, thành phố 3 không, điều trị 2.0. Bs Kim Anh đã tham gia thiết kế và thực hiện thành công kế hoạch chuyển giao bền vững Dự án HIV/AIDS, xây dựng Đề án đảm bảo tài chính và thuyết phục lãnh đạo địa phương cung cấp nguồn lực cho chương trình HIV/AIDS tại thành phố Cần Thơ. Bs. Kim Anh góp phần đưa các ý tưởng để đảm bảo tính khả quan và thực hiện hiệu quả các đột phá trong lĩnh vực HIV/AIDS và Y tế công cộng và khuyến khích, hỗ trợ làm việc nhóm.

CHUYÊN MÔN

 • Quản lý chương trình HIV
 • Lập kế hoạch và vận động chính sách
 • Chuyển giao bền vững
 • Nghiên cứu và đánh giá
 • Thu thập, theo dõi và đánh giá chất lượng số liệu
 • Thực hiện và tăng cường bảo hiểm y tế

> XEM KIM ANH CV