BS. Lê Anh Tuấn tốt nghiệp bác sỹ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002, học thạc sỹ y tế công cộng tại Đại học Tự do Brussels năm 2006 và hoàn thành luận án tiến sỹ chuyên ngành dịch tễ học tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương năm 2015.

Kể từ khi ra trường, BS. Tuấn đã trải qua nhiều kinh nghiệm làm việc với các đối tác ở nhiều vị trí khác nhau, từ cán bộ quản lý số liệu, cán bộ chương trình ở tổ chức phi chính phủ, thư ký, điều phối viên của các chương trình/dự án của Bộ Y tế, chuyên gia trong nước của tổ chức nước ngoài trước khi trở thành nghiên cứu viên của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương từ năm 2009. Hiện nay, BS. Tuấn đang công tác tại Khoa HIV/AIDS, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giám sát, theo dõi và đánh giá chương trình phòng, chống HIV/AIDS, xây dựng, thử nghiệm và đánh giá các mô hình can thiệp tại cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và ma tuý, thông qua các hoạt động thuộc chương trình quốc gia, các dự án hợp tác quốc tế với Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Trường Đại học California tại Los Angeles, Hoa Kỳ (UCLA).

CHUYÊN MÔN

 • Đánh giá
 • Đánh giá kết quả thực hiện
 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá
 • Đánh giá chất lượng số liệu
 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng tính
 • Giám sát hành vi và dịch bệnh
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM ANH TUAN CV

 

Dr. Le Anh Tuan graduated with his degree as a general practitioner from Hanoi Medical University in 2002, after which he received his Master in Public Health at the Free University of Brussels in 2006 and completed his doctoral thesis in epidemiology at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) in 2015.

Since graduation, Dr. Tuan has worked as a data analyst and program officer at non-governmental organizations, project secretary and coordinator for Ministry of Health programs and projects and a local expert at international firms before becoming a researcher at NIHE in 2009. Currently, he works within the HIV/AIDS Department at NIHE, focusing mainly on surveillance; monitoring and evaluating HIV/AIDS programs; and developing, piloting and evaluating community-based intervention models to improve the quality of HIV/AIDS prevention, care, treatment and drug control services through national and international projects with the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the University of California at Los Angeles (UCLA).

EXPERTISE

 • Evaluation
 • Assessment
 • Data informed decision-making
 • M&E system design
 • Data quality assessments
 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men
 • Disease and behavioral surveillance
 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW ANH TUAN’S CV