Ban.JPG

Chị Lê Thị Ban hiện đang là Phó Giám đốc Chương trình dự phòng HIV của tổ chức FHI 360 Việt Nam, chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và kỹ thuật liên quan đến chương trình dự phòng HIV và các sáng kiến/mô hình can thiệp tìm kiếm ca chủ động trong nhóm đích bao gồm người nghiện chích ma túy (NCMT), nữ hành nghề bán dâm (NBD), nam quan hệ tình dục đồng giới  (QHĐG), người chuyển giới (NCG) và bạn tình của nhóm đích. Công việc chính bao gồm xây dựng kế hoạch, thiết kế các chương trình can thiệp dự phòng và tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật trong quá tình thực hiện, theo dõi và giám sát hỗ trợ và đánh giá. Ngoài ra, chị Ban cũng chịu trách nhiệm quản lý, hỗ trợ và phát triển chuyên môn cho các cán bộ kỹ thuật của nhóm Dự phòng trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật triển khai các can thiệp dự phòng và tiếp cận cộng đồng tại các tỉnh trọng điểm do PEPFAR/USAID hỗ trợ tại Việt Nam.  

Trước khi bắt đầu làm việc cho FHI 360 năm 2005, chị Lê Thị Ban đã từng làm việc cho một số các cơ quan, tổ chức khác trong đó có Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA), chuyên về chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các bộ ngành của chính phủ Việt Nam bao gồm Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Kế Hoạch đầu tư và Bộ Giao thông vận tải. Chị Ban có 18 năm kinh nghiệp làm việc trong các lĩnh vực hợp tác phát triển. Trong gần 10 năm chuyên về các chương trình can thiệp dự phòng trong nhóm đích, chị Ban đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng và phát triền các bộ tài liệu tập huấn, các qui trình qui chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn triển khai các can thiệp về Dự phòng tăng cường, Tư vấn và điều trị lạm dụng ma túy, Quản lý trường hợp, Điều hành các nhóm tự lực, Tư vấn hướng nghiệp cho nhóm đích. Chị Ban tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường Đại học Sự phạm ngoại ngữ và có bằng Thạc sĩ về Ngôn ngữ Tiếng Anh. 

CHUYÊN MÔN 

 • Các sáng kiên/mô hình tìm ca bệnh HIV chủ động

 • Chương trình dự phòng HIV

 • Các can thiệp trong nhóm đích bao gồm NCMT, NBD, nam QHĐG, NCG và bạn tình của nhóm đích

 • Các dịch vụ cộng đồng liên quan đến HIV

 • Thiết kế chương trình can thiệp HIV và theo dõi giám sát

 • Chương trình Giáo dục đồng đẳng, Tiếp cận cộng đồng và Hỗ trợ xã hội/Nhóm tự lực

 • Tăng cường năng lực cho các tổ chức dân sự xã hội về lĩnh vực dự phòng HIV

> XEM THI BAN CV

Le Thi Ban is currently associate director for HIV prevention and outreach at FHI 360 Vietnam. She is responsible for HIV/AIDS prevention and case-finding targeting key populations (KPs), including people who inject drugs (PWIDs), transgender individuals (TG), female sex workers (FSWs), and men who have sex with men (MSM), as well their partners.  Her work includes program design and implementation as well as monitoring, supervision and evaluation related to case-finding and prevention. She manages project staff members that provide technical assistance to district prevention sites in PEPFAR focus provinces.  

Ban joined FHI 360 Vietnam in 2005, prior to which she worked for the Japan International Cooperation Agency fostering working relationships with three key government ministries in implementing the Human Resources Development program in Vietnam. For the past 18 years, she has been involved in international cooperation and development programs, including nine years of experience working directly in prevention programs targeting key populations who are at a higher risk of HIV infections. She has worked at national, provincial and community levels, building expertise in the fields of HIV/AIDS prevention and care. She has conducted numerous training programs and has authored training curricula and standard operational procedures on peer education and outreach, case management, facilitating peer social support groups, vocational counseling and job placement for most at-risk populations and drug dependence treatment counseling. Ms. Ban is fluent in English and earned her master’s degree in English Language Study from the Hanoi National University.

EXPERTISE

 • HIV case finding

 • HIV prevention

 • Key populations, including people who inject drugs, female sex workers, transgender individuals and men who have sex with men, and their intimate partners

 • Community HIV services

 • HIV program design and monitoring

 • Peer education, outreach and support

 • Civil society capacity building for HIV

>VIEW THI BAN'S CV