3. photo.jpg

Mrs. Le Thi Cam Tu has worked in HIV/AIDS prevention & control since 2009, where she worked on the strategic information component of the CDC-Hanoi School of Public Health cooperation project. Specifically, she served as CareWare coordinator – a software to manage HIV patients in outpatient clinics. She also participated in training on HIV/AIDS information management and GIS application. She has more than 5 years of experience in data monitoring and evaluation, earned as an M&E consultant for the Vietnam HIV prevention project funded by the World Bank & DFID. She led the collection and monitoring of reported data from projected provinces as well as the use of data for general project planning and provincial annual planning. After that, Cam Tu worked in the monitoring and evaluation department of the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC). She specializes in monitoring reported data, guiding provincial data collection and reporting. She was also responsible for developing data quality assessment (DQA) guidelines for provinces, HIV estimations and projections, and HIV case management. During her work at VAAC, she conducted numerous fields trips to  provide technical support and supervision, and to monitor provincial HIV epidemics.

EXPERTISE

  • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management, and HIV program reporting

  • Data quality assessment

  • National HIV information systems

  • HIV cascade and implications for program improvement

  • HIV surveillance and population estimates

> VIEW CAM TU'S CV

Ths. Lê Thị Cẩm Tú có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS từ năm 2009. Ths. Tú đã làm điều phối viên cho dự án hợp tác giữa CDC và Đại học Y tế cộng cộng, cấu phần thông tin chiến lược. Tại đây, Ths. Tú cùng nhóm cán bộ đã triển khai thí điểm phần mềm CareWare quản lý và chăm sóc bệnh nhân điều trị ARV. Đồng thời, đã tổ chức và tham gia một số khóa đào tạo về quản lý hệ thống thông tin trong HIV/AIDS, về ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trong HIV/AIDS. Ths. Tú có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, theo dõi số liệu và chất lượng số liệu. Ths. Tú đã từng là chuyên gia Theo dõi, đánh giá của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng thế giới và DFID tài trợ, phụ trách theo dõi, thu thập và quản lý số liệu của các tỉnh/thành phố dự án, sử dụng dữ liệu trong lập kế hoạch chung của toàn dự án cũng như hướng dẫn các tỉnh/tp sử dụng dữ liệu trong lập kế hoạch hoạt động hàng năm. Ths. Lê Thị Cẩm Tú cũng đã tham gia hỗ trợ các hoạt động về giám sát, theo dõi và đánh giá của Cục phòng, chống HIV/AIDS. Có kinh nghiệm trong rà soát báo cáo và sửa đổi quy chế báo cáo, tham gia xây dựng tài liệu hướng dẫn Kiểm định chất lượng số liệu dùng cho các tỉnh/thành phố. Ths. Tú cũng phối hợp cùng Phòng Giám sát – Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiến hành các chuyến giám sát và kiểm định chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh/thành phố trong báo cáo, theo dõi tình hình dịch tại địa phương.

CHUYÊN MÔN

  • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

  • Đánh giá chất lượng dữ liệu

  • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

  • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

  • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV

> XEM CAM TU CV