photo (12).jpg

Dr. Le Thi Thu Hien is an expert on community development and a technical leader in health financing; organizational capacity building; and program transitioning in the areas of HIV/AIDS control, health promotion, and non-communicable diseases control. Dr. Hien worked for FHI 360 in Vietnam for five years, most recently as associate director of technical assistance coordination and health systems strengthening. Before joining FHI 360, she worked for more than 10 years in Vietnam’s Ministry of Health as manager of the community health promotion program, and for several years in HealthBridge Canada as manager of non-communicable diseases. Dr. Hien graduated from Hanoi Medical University as a medical doctor of hygiene and epidemiology. She achieved a master’s degree in public health from the Universite de Bruxelles (Belgium) and a PhD in health promotion from the Tokyo Medical and Dental University (Japan).

EXPERTISE

 • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Planning, assessing, implementing, and tracking SHI for people living with HIV

 • Rapidly increasing SHI enrolment and use among people living with HIV

 • Transitioning the HIV response from donors to the local government

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and SHI

 • HIV policy and strategy development

 • Health system financing for HIV

> VIEW THU HIEN'S CV

Tiến sỹ Lê Thị Thu Hiền là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về phát triển cộng đồng, và từng đảm nhiệm vai trò quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực về tài chính y tế, nâng cao năng lực tổ chức, chuyển giao chương trình HIV/AIDS, nâng cao sức khỏe và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. Trước khi làm việc cho FHI 360 Việt Nam trong khoảng 5 năm, bà đã công tác hơn 10 năm tại Bộ Y tế với cương vị phụ trách chương trình nâng cao sức khỏe cộng đồng và nhiều năm quản lý các dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm tại tổ chức Nhịp cầu sức khỏe Canada. Tiến sỹ Hiền tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Vệ sinh Dịch tễ tại trường Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sỹ về Y tế Công cộng tại Đại học Bruxelles (Bỉ) và hoàn thành học vị Tiến sỹ về Nâng cao sức khỏe tại trường Đại Học Y và Nha khoa Tokyo (Nhật Bản).

CHUYÊN MÔN

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người sống chung với HIV

 • Gia tăng số người sống chung với HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ Việt Nam

 • Phân biệt và kỳ thị đối với người sống chung với HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Hỗ trợ tài chính cho hệ thống chăm sóc và điều trị HIV

> XEM THU HIEN CV