Dr. Le Truong Giang is a specialized doctor in epidemiology and public health. Dr. Giang graduated from Ho Chi Minh Medical University in 1976, after which he received his DEA degree at Paris VI University in France in 1992 and his PhD at Nancy I University in France in 1999. Dr. Giang was formerly the deputy director of the Ho Chi Minh City Health Department and standing vice-president of the Ho Chi Minh City AIDS Center. He is now dean of Statistics and Informatics at Pham Ngoc Thanh Medical University, a lecturer at Ho Chi Minh Medical University, a member of the Ho Chi Minh Science (Medical) Board and director of the Ho Chi Minh Public Health Association.

Dr. Giang has been working in HIV/AIDS prevention and control since 1993, and helped develop and manage the HIV/AIDS prevention and treatment system, including managing HIV/AIDS prevention activities in the city, until 2011. He was also director of AIDS prevention projects at CDC, FHI360 and the World Bank in Ho Chi Minh City, where he brought about positive impacts in HIV/AIDS prevention and control in Ho Chi Minh City and in Vietnam generally. He retired in 2011 but continues to consult for the Ho Chi Minh City People’s Committee, Departments of Health and authorities regarding public health, diseases and HIV/AIDS prevention.

 EXPERTISE

 • Advocacy
 • Strategic planning
 • M&E system design
 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men
 • HIV prevention models
 • HIV care and treatment
 • Substance abuse
 • Sustainably transitioning projects to government
 • Reducing recurrent operating costs
 • Rolling out and strengthening health insurance
 • Health policy or strategy development

> VIEW TRUONG GIANG’S CV

Bác sỹ (Bs.) Lê Trường Giang là bác sỹ chuyên khoa Dịch tễ và Y tế công cộng. Bs. Giang tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM năm 1976. Năm 1991, Bs. Giang được cấp bằng DEAtại Đại học Paris VI (Pháp) và đến năm 1999 được cấp bằng Tiến Sĩ tại Đại Học Nancy I (Pháp). BS Giang đã từng đảm trách các nhiệm vụ Phó Giám Đốc Sở Y tế TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban phòng chống AIDS TP HCM và hiện nay là Trưởng bộ môn Thống Kê và Tin học Y học tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Giảng viên Đại học Y Dược TP HCM, Thành viên Hội đồng khoa học (Y học) thành phố Hồ Chí Minh, và là Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP HCM.

Bs. Giang tham gia công tác phòng chống AIDS từ năm 1993, đã lãnh đạo xây dựng hệ thống phòng chống AIDS cả về dự phòng và điều trị, điều hành hoạt động phòng chống AIDS thành phố đến năm 2011. Ông cũng từng là Giám đốc các Dự án phòng chống AIDS của CDC, FHI 360, Ngân hàng thế giới… tại TP HCM, mang lại những thành quả trong phòng chống AIDS cho thành phố, góp phần thành công trong phòng chống AIDS của Việt Nam.  Từ khi nghỉ hưu vào năm 2011 đến nay, Bs. Giang tiếp tục thực hiện vai trò cố vấn cho UBND TP, Sở Y tế TP trong các lãnh vực về Y tế Công cộng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Vận động chính sách
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá
 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam
 • Các mô hình dự phòng HIV
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Lạm dụng dược chất
 • Chuyển giao bền vững các dự án cho chính phủ
 • Giảm thiểu chi phí hoạt động thường xuyên
 • Thực hiện và gia tăng sử dụng bảo hiểm y tế
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

> XEM TRUONG GIANG CV