54 Picture1.png

Dr. Lo Thi To Khuyen is a doctor specializing in HIV/AIDS care and treatment. She graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy in 2006, and in 2009, Dr. Khuyen received a degree in HIV/AIDS. Dr. Khuyen is the leading specialist in HIV/AIDS care and treatment in Dien Bien Province, with the most years of experience in HIV treatment. Dr. Khuyen has 1) five years of clinical experience with HIV/AIDS patients at Dien Bien Provincial General Hospital (including treatment for adults, children, and mother-to-child transmission), and 2) seven years of experience teaching HIV/AIDS treatment to provincial, district, commune and village health workers in Dien Bien Province. Dr. Khuyen is a provincial lecturer in HIV/AIDS treatment and palliative care for people living with HIV. Since 2010, she has been the head of the HIV/AIDS Care and Treatment Department at Dien Bien Provincial AIDS Center. Dr. Khuyen is a member of the provincial technical working group on HIV/AIDS treatment in Dien Bien Province. She also participated in the methadone maintenance therapy (MMT) program in Dien Bien District from 2011 to 2014 and is a key player in the MMT program in the province.

EXPERTISE

 • Establishment and support of HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance reimbursement

 • Community antiretroviral drug dispensing

 • Antiretroviral therapy retention and adherence

 • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up, and efficiency

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

 • Revision of national guidelines on MMT, HIV testing and counseling, and HIV care and treatment

> VIEW TO KHUYEN'S CV

 

 

 

Bác sỹ Lò Thị Tố Khuyên là bác sỹ chuyên về lĩnh vực chăm sóc điều trị HIV/AIDS. BS. Khuyên tốt nghiệp đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2006. Năm 2009, BS Khuyên được cấp chứng chỉ chuyên ngành điều trị HIV AIDS. Bs. Khuyên là chuyên gia hàng đầu về chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại tỉnh Điện Biên với số năm kinh nghiệm dầy dạn nhất trong điều trị bệnh nhân HIV. BS. Khuyên có bề dầy kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn lâm sàng bao gồm: (1) 05 năm kinh nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên điều trị bệnh nhân HIV/AIDS (bao gồm điều trị người lớn, trẻ em, lây truyền từ mẹ sang con); (2) 07 năm kinh nghiệm giảng dạy  về chương trình chăm sóc điều trị HIV/AIDS cho các cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, y tế thôn bản tại tỉnh Điện Biên. BS. Khuyên là giảng viên chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cấp tỉnh về chăm sóc điều trị HIV/AIDS và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV. Từ năm 2010 Bs Khuyên được bổ nhiệm là trưởng khoa Tư vấn và chăm sóc điều trị HIV/AIDS, nay là khoa quản lý điều trị, trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên và là thành viên trong nhóm kỹ thuật về chăm sóc điều trị HIV tại tỉnh Điện Biên. Ngoài ra Bs Khuyên còn tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại cơ sở Noong Bua TP Điện Biên phủ tỉnh Điện Biên từ năm 2011 đến 2014 và cũng là thành viên nhóm HTKT chương trình MMT tuyến tỉnh.  

CHUYÊN MÔN

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

 • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

 • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy.

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV.

> XEM TO KHUYEN CV