Photo (3).jpg

Mr. Luong Quoc Binh graduated with a bachelor's degree in psychology from Van Hien University in 2004. He is a professional with more than 11 years of experience in HIV testing and counseling, coordination of community outreach programs, HIV treatment and methadone addiction treatment. In addition, he is a trainer in the HIV testing and counseling program and on software data in Ho Chi Minh City and other provinces. Since 2016, as Head of the Department of Communication and Intervention at the Ho Chi Minh City AIDS Center, Mr. Binh has assumed the responsibility of management, capacity building, and scientific research in communication and harm reduction. In addition, he is a focal point in community mobilization activities (from enterprises, schools, peer clubs and community-based organizations) and advises on relevant policies to create an enabling environment for harm reduction.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting the hardest-to-reach key populations

 • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests, self-testing)

 • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and methadone maintenance therapy for people who inject drugs

 • Routine data analysis to inform provincial planning and actions

 • Measurement and monitoring of technical quality and sustainability

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Civil society strengthening for HIV

 • Building of virtual communities and social networks

 • HIV policy and strategy development

 • Policy advocacy for methadone maintenance therapy

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and social health insurance

> VIEW QUOC BINH'S CV

 

 

Anh Lương Quốc Bình tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành tâm lý học tại trường Đại học Văn Hiến TP.HCM vào tháng 9 năm 2004. Anh Bình là một cán bộ dày dạn kinh nghiệm với hơn 11 năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn xét nghiệm HIV, điều phối các chương trình dự án về tiếp cận cộng đồng, điều trị HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Ngoài ra, anh còn là giảng viên nguồn đào tạo tư vấn viên và phần mềm số liệu chương trình tư vấn cho các cơ sở tư vấn xét nghiệm HIV tại TP.HCM và các tỉnh. Từ tháng 8/2016, với vai trò là Trưởng khoa Truyền thông và can thiệp thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, anh Lương Quốc Bình đảm nhận trách nhiệm quản lý, nâng cao năng lực nhân sự, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nghiệp vụ về truyền thông, can thiệp giảm tác hại, … Bên cạnh đó, anh còn là đầu mối trong các hoạt động huy động cộng đồng (doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ người nhiễm, các tổ chức dựa vào cộng đồng) và tham mưu các chính sách liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các chương trình can thiệp.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Mở rộng quy mô và vận động chính sách điều trị MMT

> XEM QUOC BINH CV