Thạc sĩ, bác sĩ Mai Thu Hiền đảm nhiệm vị trí Điều phối viên Kỹ thuật của Nhóm Chăm sóc và Điều trị và Điều trị Duy trì bằng Methadone tại FHI 360 Việt Nam. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS, và đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các chương trình về phối hợp HIV/Lao với Cục Phòng, Chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) và Chương trình chống Lao quốc gia (NTP). Đồng thời, bà cũng phối hợp với các cơ quan tuyến tỉnh trong công tác cải thiện chương trình HIV/Lao và mở rộng mô hình lồng ghép HIV/Lao tại tỉnh. Với kinh nghiệm trong lĩnh vưc Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (PLTMC), bà đã hỗ trợ kỹ thuật cho chính phủ trong việc thiết kế, lập kế hoạch, triển khai và giám sát chương trình PLTMC. Bà cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị HIV/AIDS. Bà đã tham gia vào nhiều công tác khác nhau như đào tạo, theo dõi và đánh giá về HIV/AIDS.

Trước khi làm việc tại tổ chức FHI 360, bà từng là cán bộ Phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con của Ban Sức khỏe và Dinh dưỡng tại UNICEF Việt Nam, Điều phối viên cho Dự án LIFE-GAP của Bộ Y tế và Cán bộ chương trình của Văn phòng thường trực phòng, chống AIDS quốc gia của Bộ Y tế. Bà là bác sĩ và tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế công cộng tại Đại học ULB, Bỉ. Bác sĩ sĩ Thu Hiền nói tiếng Anh và tiếng Việt lưu loát.

CHUYÊN MÔN 

  • Chăm sóc và điều trị HIV
  • Chương trình phối hợp HIV/Lao và lồng ghép lao/HIV
  • Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
  • Các chương trình quốc gia về HIV và Lao

> XEM THU HIEN CV

Dr. Mai Thu Hien, MD is currently technical coordinator of the Care and Treatment and Methadone Maintenance Treatment Unit at FHI 360 Vietnam. She has more than 10 years of experience working in HIV/AIDS, having played a critical role in implementing HIV/TB collaboration programs with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) and the National Tuberculosis Program (NTP). She has also worked with provincial authorities to improve the Provincial TB/HIV program and expand the integrated TB/HIV model. She specializes in the Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV (PMTCT), having provided technical assistance to the government in designing, planning, implementing and monitoring the PMTCT program. She has also provided technical assistance to provinces in improving HIV/AIDS care and treatment. She has been involved in many aspects of HIV/AIDS training, monitoring and evaluating.

Prior to joining FHI 360, she was a PMTCT officer for the Health and Nutrition Section of UNICEF Vietnam, project coordinator for the LIFE-GAP Project of the Vietnam Ministry of Health and program officer for the National AIDS Standing Bureau and Ministry of Health. She is a medical doctor and earned her Master of Public Health at the ULB University, Belgium. Dr. Thu Hien speaks English and Vietnamese fluently. 

EXPERTISE

  • HIV care and treatment
  • TB/HIV collaboration and integration 
  • PMTCT
  • National HIV and TB programs

> VIEW THU HIEN'S CV