Picture1.png

Tiến sĩ Michael Cassell là Cố vấn Kỹ thuật Cao cấp của Chương trình LINKAGES do PEPFAR/USAID tài trợ, bao gồm khu vực Châu Á. Trước đây, Tiến sĩ Cassell từng là Cố vấn Vùng cho chương trình Lao và HIV cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và đã từng là cố vấn kỹ thuật về HIV cho chính phủ Hoa Kỳ trong hơn một thập niên ở các vị trí tại Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Botswana. Ông cũng từng là cố vấn cao cấp về chương trình dự phòng HIV tại Văn phòng HIV/AIDS tại USAID/Washington và đồng chủ tọa Ban điều phối dự phòng HIV của Cơ quan Điều phối Dự phòng HIV toàn cầu Hoa Kỳ. Ông đã làm việc cho các sáng kiến hát triển cộng đồng ở Thái Lan với tư cách là chuyên gia tư vấn của UNICEF và là giám đốc nghiên cứu cho Mạng lưới thử nghiệm Dự phòng HIV được tài trợ bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Ông có bằng tiến sĩ về hành vi sức khoẻ và giáo dục sức khoẻ của Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học North Carolina, bằng thạc sỹ về báo chí của Đại học Stanford và bằng thạc sỹ về quản lý môi trường của Đại học Duke. Ông là đồng nhận giải thưởng Emmy khu vực cho công việc của mình như là một nhà biên kịch về một tin tức truyền hình về kinh nghiệm tuổi thiếu niên ở Bắc Carolina đang lớn lên với HIV và nhận được giải thưởng Major Joe Haydon năm 2016 từ Văn phòng Điều phối AIDS toàn cầu Hoa Kỳ cho đóng góp của ông đối với những sáng kiến cho dịch vụ HIV.

CHUYÊN MÔN 

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tình và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

 • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Nghiên cứu hoạt động

> XEM MICHAEL CV

Dr. Michael Cassell is the senior technical advisor for the USAID- and PEPFAR-supported LINKAGES Program, covering the Asia Region. He formerly served as the regional HIV and tuberculosis advisor for the U.S. Agency for International Development, and has served as an HIV technical advisor to the U.S. government for more than a decade in posts in Thailand, Cambodia, Vietnam and Botswana. He also served previously as the senior HIV prevention advisor in the Office of HIV/AIDS at USAID/Washington, and as co-chair of the Office of the U.S. Global AIDS Coordinator's HIV prevention steering committee. He has worked on community development initiatives in Thailand as a consultant for UNICEF, and as a research manager for the HIV Prevention Trials Network funded by the U.S. National Institutes of Health. He has a doctorate in health behavior and health education from the University of North Carolina School of Public Health, a master's degree in journalism from Stanford University, and a master's degree in environmental management from Duke University. He is co-recipient of a regional Emmy award for his work as a scriptwriter on a televised news feature about a North Carolina teen's experience growing up with HIV, and received the 2016 Major Joe Haydon award from the Office of the U.S. Global AIDS Coordinator for his contributions to HIV service innovations.

EXPERTISE

 • Active HIV case-finding, including via partner notification and/or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

 • Advanced HIV testing modalities (lay testing, oral fluid tests, self-testing)

 • Community antiretroviral dispensing

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Operational research

> VIEW MICHAEL'S CV