BS. Ngô Việt Hùng là BS chuyên khoa truyền nhiễm, chuyên về lĩnh vực chăm sóc điều trị HIV/AIDS. BS. Hùng tốt nghiệm đại học Y khoa Hà Nội năm 1973. Năm 1997, BS Hùng được cấp bằng chuyên ngành điều trị HIV AIDS sau khoá học nâng cao 2 năm tại trường đại học Aix-Marseille II tại Pháp. Bs. Hùng là chuyên gia hàng đầu về CSĐT HIV tại Việt Nam với số năm kinh nghiệm dầy dạn nhất trong điều trị bệnh nhân HIV. BS. Hùng có bề dầy kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn lâm sàng bao gồm : (1) 35 năm kinh nghiệm lâm sàng tại bệnh viện Việt Tiệp điều trị các bệnh truyền nhiễm; (2) 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường đại học y khoa Hải Phòng (3) 15 năm kinh nghiệm lâm sàng điều trị bệnh nhân HIV (4) 10 năm kinh nghiệm làm việc và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ (5) và 3 năm kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn cao cấp độc lập cho tổ chức FHI 360 trong khuôn khổ dự án USAID SMART TA và USAID SHIFT. Bs. Hùng là giảng viên quốc gia, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cấp quốc gia về chăm sóc điều trị HIV/AIDS (cho đối tượng cả người lớn và trẻ em), và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV.

Trước khi nghỉ hưu và làm chuyên gia độc lập, BS. Hùng giữ các vị trí quan trọng sau: Giảng viên thực hành của trường đại học Y Hải Phòng từ năm 1984. Trưởng khoa truyền nhiễm BV Việt Tiệp từ năm 2000, Thành Phố Hải Phòng, Trưởng phòng khám ngoại trú điều trị HIV do PEPFAR/CDC/Life Gap tài trợ từ năm 2004, và là trưởng nhóm kỹ thuật về chăm sóc điều trị HIV tại TP. Hải Phòng.  

CHUYÊN MÔN

  • Chăm sóc điều trị HIV
  • Chăm sóc điều trị trẻ em nhiễm HIV
  • Quản lý theo doi bệnh nhân HIV
  • Điều trị kháng vi rút
  • Bệnh truyền nhiễm

> XEM HUNG CV

Dr. Ngo Viet Hung is a medical doctor specialized in infectious diseases focusing on HIV care and treatment. Dr. Hung graduated from Hanoi Medical University in 1973. In 1997, he received a two-year degree as a specialized medical doctor in HIV infection in University Aix-Marseille II – France. He is an asset with substantial HIV care and treatment expertise in Vietnam as a clinical doctor treating HIV patients. Dr. Hung's clinical, training and mentoring experience includes: (1) 35 years of hospital practice on infectious and tropical diseases, including HIV infections, (2) 35 years as a university lecturer, (3) 15 years of practice in HIV infections, (4) 10 years of experience in international medical cooperation and (5) 3 years of experience as a technical consultant for HIV care and treatment under the USAID Vietnam flagship HIV programs and FHI 360. Dr. Hung is now a freelance consultant. He is a credentialed national trainer and a national clinical mentor on HIV care and treatment (adult and children) and HIV palliative care.

Before retiring and shifting to working as a freelance consultant, Dr. Hung served as an invited lecturer at Hai Phong Medical University beginning in 1984 ; chief of the Department of Infectious Disease at the Viet Tiep Hospital in Hai Phong city starting in 2000, chief of an outpatient clinic funded by PEPFAR/CDC/Life-GAP from 2004, and the technical lead for the HIV care and treatment program in Hai Phong. 

EXPERTISE

  • HIV care and treatment
  • Pediatric HIV
  • HIV patient management
  • Antiretroviral therapy
  • Infectious disease

> VIEW HUNG'S CV