Mr. Nguyen Anh Phong has participated in HIV activities since 2008 as the southern representative for Vietnam's Network of People Living with HIV (VNP+) since 2012. Mr. Phong has participated in numerous trainings and seminars on care, support, communications, resource mobilization and policy advocacy for people living with HIV (PLHIV) and high-risk groups.

Mr. Phong is very engaged in activities to sustain treatment for PLHIV and help them remain in lifelong treatment during the funding transition to ensure that UNAIDS 90-90-90 targets are met.

Mr. Phong has significant experience organizing annual events for PLHIV and has participated in advocacy programs to call for PLHIV rights and to reduce stigma and discrimination. Mr. Phong has joined and supported various entities, such as the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control (VAAC), Provincial HIV/AIDS Centers (PACs), PEPFAR, USAID and other international/local NGOs.

EXPERTISE

  • Rapidly increasing SHI enrollment and use among people living with HIV
  • Civil society strengthening for HIV
  • Building virtual communities and social networks
  • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and/or SHI
  • Health system financing for HIV

> VIEW ANH PHONG'S CV

 

Hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS từ năm 2008, Nguyễn Anh Phong là đại diện mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) miền Nam từ năm 2012, Anh Phong đã được tham gia nhiều khóa tập huấn, hội thảo, diễn đàn về kiến thức kỹ năng trong việc chăm sóc hỗ trợ, truyền thông, huy động nguồn lực và vận động chính sách cho người sống chung với HIV và các nhóm nguy cơ cao.

Anh Phong rất quan tâm đến hoạt động duy trì điều trị bền vững cho NCH trong bối cảnh hiện tại khi mà nguồn tài trợ của nước ngoài đang giảm dần nhằm hỗ trợ cho NCH có thể tiếp cận điều trị lâu dài, việc này góp phần đảm bảo đạt được mục tiêu 90-90-90 của UNAIDS đặt ra. 

Anh Phong rất có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện hàng năm cho NCH ví dụ như: giải thưởng Dải bang đỏ, chương trình tiếp bước đến trường, mái nhà thân thương, lễ hội trăng rằm.

Anh Phong cũng đã tham gia vào các chương trình vận động ủng hộ, truyền thông nhằm kêu gọi quyền và chống kỳ thị, phân biệt đối xử cho NCH. Anh Phong đã tham gia nhiều dự án khác nhau và các chiến lược cho NCH được tổ chức bởi Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, TTPC AIDS các tỉnh, Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của tổng thống Hoa Kỳ, Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

CHUYÊN MÔN

  • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT
  • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV
  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

> XEM ANH PHONG CV