Dr. Nguyen Duc Anh graduated from Hanoi Medical University with his medical degree as a general practitioner in 2006. In addition to his knowledge on and practical experience with laboratory and clinical treatment, quality management of blood banks and hematology, he currently works as a senior technical officer for the USAID SHIFT project. Over his years working in the National Hospital of Hematology and Blood Transfusion, he honed his expertise in hematology clinical laboratories, coagulation and clinical immunology while working as internal medicine physician. He also has significant experience designing quality systems, working with quality assurance and conducting quality control of blood bank systems.

Dr. Duc Anh began supporting ARV treatment for HIV patients in 2011 with FHI 360 Vietnam under the USAID SMART TA project, and later with the USAID SHIFT project. Dr. Duc Anh has been providing knowledge and experience in his role as technical supporter working with local partners to set up new treatment facilities and ensure the quality of treatment, as well as facilitating trainings on updated advanced clinical knowledge and partner capacity building. He also has a wealth of experience and effective skills in program management, data design/analysis and evidence-based decision-making.

EXPERTISE

 • Performance management systems
 • Assessment
 • Data informed decision-making
 • Continuous learning
 • Hi-technology application
 • Literature review
 • HIV care and treatment
 • Training program development
 • Training
 • Designing communication material

> VIEW DUC ANH’S CV

Bác sỹ (Bs.) Nguyễn Đức Anh tốt nghiệp đai học Y Hà Nội với bằng Bác sỹ đa khoa vào năm 2006, hiện tại đang làm Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cao cấp của dự án USAID SHIFT. Bs. Đức Anh có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm thực hành về xét nghiệm và lâm sàng huyết học và quản lý chất lượng ngân hàng máu. Trong những năm làm việc tại Bệnh Viện Huyết Học Truyền máu Trung Ương, bác sỹ đã có kinh nghiệm thực tế làm việc tại các phòng thí nghiệm huyết học lâm sàng, đông máu và miễn dịch lâm sàng đồng thời làm việc ở vị trí bác sĩ chuyên khoa nội. Bác sỹ cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong mảng thiết kế, duy trì và vận hành, quản lý các quy trình đảm bảo chất lượng trong hệ thống ngân hàng máu.

Bs. Đức Anh bắt đầu tham gia vào mảng điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân HIV từ năm 2011 trong khuôn khổ dự án SMART TA FHI 360, sau này là dự án USAID SHIFT. Bs. Đức Anh đã cung cấp các kiến thức và kinh nghiệm của mình trong vai trò cán bộ hỗ trợ kỹ thuật giúp thiết lập các cơ sở điều trị và đảm bảo chất lượng điều trị, đồng thời cũng là giảng viên tham gia giảng dạy nâng cao kiến thức, nâng cao năng lực, tập huấn lâm sàng. Bác sỹ cũng có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, thiết kế và phân tích số liệu chương trình, giúp đưa ra các đánh giá can thiệp và cải thiện chất lượng dựa trên bằng chứng.

CHUYÊN MÔN

 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện
 • Đánh giá
 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu
 • Học tập liên tục
 • Ứng dụng công nghệ
 • Trình bày tổng quan nghiên cứu đã có
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Đào tạo
 • Thiết kế tài liệu truyền thông

> XEM DUC ANH CV