32 Photo.png

Dr. Nguyen Duc Vinh is a specialist in internal medicine, focusing on the care and treatment of patients with tuberculosis (TB). Dr. Vinh graduated from Thai Nguyen University of Medicine in 2001. In 2010, he received a Specialization in Internal Medicine after a two-year advanced course at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy. Dr Vinh received basic and advanced HIV/AIDS care and treatment training at the National Tropical Disease Hospital and is a specialist in TB and lung disease in Dien Bien. Dr. Vinh’s extensive experience includes 1) 10 years of clinical experience treating TB and lung diseases in Dien Bien Provincial TB and Lung Disease Hospital, 2) 10 years of experience in the TB and Lung Disease Hospital teaching district and commune health workers,  3) 10 years of clinical experience treating HIV patients and 4) experience providing clinical support to provincial trainers and provincial clinical technical support specialists on TB and HIV/AIDS care (both adults and children) and palliative care for people living with HIV.

EXPERTISE

  • Antiretroviral therapy retention and adherence

  • TB/HIV treatment

> VIEW DUC VINH'S CV

 

Bác sỹ Nguyễn Đức Vinh là bác sỹ chuyên khoa Nội Khoa, chuyên về lĩnh vực chăm sóc điều trị bệnh nhân lao. BS. Vinh tốt nghiệp đại học Y khoa Thái Nguyên năm 2001. Năm 2010, BS Nguyễn Đức Vinh được cấp bằng Chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội Khoa sau khoá học nâng cao 2 năm tại trường đại học Y - Dược tại Thái Nguyên. Đã được đào tạo chăm sóc và điều trị HIV/AIDS cơ bản và nâng cao tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, Bs. Nguyễn Đức Vinh là chuyên gia về lao và bệnh phổi tại Điện Biên với số năm kinh nghiệm dầy dạn nhất trong điều trị bệnh nhân lao và các bệnh phổi. BS. Nguyễn Đức Vinh có bề dầy kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn lâm sàng bao gồm : (1) 10 năm kinh nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên điều trị các bệnh lao và các bệnh phổi; (2) 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Bệnh viện lao và bệnh phổi cho các cán bộ y tế huyện, xã; (3) 10 năm kinh nghiệm lâm sàng điều trị bệnh nhân HIV; và (4) là giảng viên tuyến tỉnh, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cấp tỉnh về chăm sóc điều trị lao và HIV/AIDS (cho đối tượng cả người lớn và trẻ em) và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV.

CHUYÊN MÔN

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Điều trị Lao/HIV

> XEM DUC VINH CV