Hai Ha's photo.JPEG

Chị Nguyễn Hải Hà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm tác hại, tư vấn, hỗ trợ và điều trị cho người bệnh HIV, người nghiện chích ma túy và người hành nghề mại dâm. Chị Hà đã làm việc ở vị trí Cán bộ Kỹ thuật Cấp cao cho nhóm Chăm sóc và Điều trị của tổ chức FHI về các lĩnh vực chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS toàn diện bao gồm điều trị ARV, dự phòng và điều trị thuốc nhiễm trùng cơ hội và hợp tác với Bộ Y tế và các tổ chức khác. Hiện tại cô ấy đang công tác cho nhóm Điều phối Hỗ trợ Kỹ thuật và Tăng cường Hệ thống Y tế của FHI 360. Chị Hà chịu trách nhiệm xây dựng các thỏa thuận hợp tác/hợp đồng dự án với các tỉnh, chuyển giao bền vững và các hoạt động có liên quan đến Bảo hiểm Y tế.  

Gần đây, chị Hà được giao nhiệm vụ là cán bộ đầu mối để điều phối các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật hợp tác giữa Cục Phòng, chống AIDS Việt Nam và dự án USAID SHIFT cũng như khi làm việc với các đối tác tuyến tỉnh và địa phương trong công tác triển khai các chương trình phòng, chống HIV. Chị Hà cũng được phân công hỗ trợ các tỉnh thực hiện các hoạt động khám, chữa bệnh qua BHYT cho người bệnh HIV. Chị Hà có kỹ năng quản ký và giao tiếp xuất xắc bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong quá trình công tác, xây dựng và duy trì các mối quan hệ công việc với nhiều tổ chức quốc tế và các đối tác địa phương cùng các bên liên quan trong suốt quá trình làm việc lâu dài về các chương trình phòng, chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN:

  • Qui trình thực hành chuẩn thanh toán BHYT cho thuốc ARV và xét nghiệm tải lượng virus

  • Chuyển giao bền vững dịch vụ và hệ thống HIV cho các tỉnh/thành phố quản lý

  • Xây dựng các thỏa thuận hợp tác/hợp đồng dự án với tỉnh

> XEM HAI HA CV

 

Ms Nguyen Hai Ha has with more than 10 years of experience in harm reduction, counseling, support and treatment for PLHIV, PWIDS and FSWs. She is currently a senior technical officer for the Technical Assistance Coordination and Health System Strengthening (TAC/HSS) unit within FHI 360 Vietnam, where she is responsible for developing subcontracts with provinces, transitioning direct service delivery sites and bolstering the social health insurance (SHI) mechanism. Previously, she worked as senior program officer for the Care and Treatment unit within FHI 360 Vietnam, where she was responsible for supporting comprehensive HIV/AIDS care, support and treatment, including antiretroviral therapy (ART) and prevention and treatment of opportunistic infections (OIs), in collaboration with the Ministry of Health (MOH) and other stakeholders.

Recently, Ms. Ha became a focal point for coordinating joint activities between USAID SHIFT and the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC). She also provides support to provinces to reimburse SHI for people living with HIV. She has excellent management and communication skills both in Vietnamese and English and has built and maintained close working relationships with multiple local and international partners and stakeholders over her long career in HIV programming.

EXPERTISE 

  • SOPs for ARV and VL testing covered by SHI

  • Sustainable transition of HIV services and systems to local government ownership

  • Develop new sub-agreement/subcontracts for provinces

> VIEW HAI HA’S CV