Nguyen Hong Hai.jpg

CN. Nguyễn Hồng Hải là cử nhân Y tế công cộng, tốt nghiệp đại học năm 2006. CN. Hải đã hỗ trợ tư vấn cho Phòng Can thiệp giảm tác hại từ năm 2007 đến nay. Trong thời gian công tác, CN. Hải đã làm đầu mối theo dõi các hoạt động có liên quan đến hoạt động can thiệp Bao cao su và bơm kim tiêm trong gói can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV. CN. Hải có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, cũng như chuyên môn về can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. CN. Hải là chuyên gia tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho Phòng Can thiệp giảm tác hại hơn 10 năm qua. Cuối năm 2017, CN. Hải có đảm nhận vai trò là chuyên gia tư vấn độc lập phát triển bộ công cụ thực hiện việc khảo sát về nguồn lực và đầu tư cho lĩnh vực can thiệp giảm tác hại tại Việt Nam.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận
 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật
 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia
 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV
 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng 
 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM HAI CV

 

Nguyen Hong Hai graduated with his bachelor's in public health in 2006 and has provided counseling to the Harm Reduction department since 2007. Mr. Hai has been the focal point for monitoring condom and needle programs within the harm reduction intervention package. Hai has extensive experience in the field of public administration, as well as expertise in harm reduction interventions in preventing HIV transmission. 

Hai has been a specialized consultant providing professional support for the Harm Reduction department for over 10 years. At the end of 2017, Hai transitioned into an independent consulting role to develop a toolkit for conducting surveys on resources and investment in harm reduction interventions in Vietnam. 

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations 
 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs 
 • Data quality assessment 
 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability  
 • National HIV information systems 
 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV 
 • Revising national guidelines on MMT, HTC and HIV care and treatment 
 • Building virtual communities and social networks 
 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and/or SHI 

> VIEW HAI'S CV