Nguyen Khac Tien is an IT health specialist with 18 years of experience working with non-governmental organizations on project management and with the Ministry of Health on top-level policy-making, giving him a highly in-depth understanding of the health system in Vietnam. Having worked at many organizations, he is currently a senior technical officer for the USAID SHIFT and SMART TA flagship PEPFAR programs in Vietnam. From November 2014 to January 2016, he worked at the Asian Development Bank’s “Health Human Resources Sector Development” project as a national information system design specialist where he focused on enhancing the national registration and licensing system for health professionals in Vietnam. Tien and his team developed an internet portal to manage the licensing system.

Prior to that, he worked for the ESTHER organization as national medical coordinator of an HIV/AIDS prevention and treatment project in Vietnam and as project coordinator for the Strengthening Laboratory Systems project under the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) – US Centers for Disease Control. He was also a civil servant staff member at the Vietnam Administration of Medical Services (VAMS) at the Department of Planning and at the Center for Health Information Technology of the Ministry of Health. He developed hospital management information systems currently being used by approximately 15 hospitals. He earned his medical doctor degree at Thai Nguyen Medical University and IT engineer degree at the Hanoi University of Technology, and is currently completing a Master of Science through Hanoi Medical University and the Clinical and Laboratory Standard Institute, US.

EXPERTISE

 • Organizational capacity building
 • Strategic planning
 • Performance management systems
 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • M&E system design
 • Data quality assessments
 • Data collection and monitoring
 • New health informatics strategies and systems
 • Health policy or strategy development
 • Development of curricula

> VIEW KHAC TIEN’S CV

 

Ông Nguyễn Khắc Tiến là chuyên gia về tin học y tế với mười tám năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về quản lý dự án . Ông cũng đã làm việc tại Bộ Y tế về xây dựng các chính sách ở tầm quốc gia, điều này giúp ông hiểu rõ về hệ thống y tế ở Việt Nam. Hiện ông là cán bộ kỹ thuật cao cấp cho dự án USAID SHIFT và dự án USAID SMART TA thuộc chương trình PEPFAR tại Việt Nam. Từ tháng 11/2014 đến tháng 1/2016, ông là chuyên gia thiết kế hệ thống thông tin quốc gia cho hệ thống “Quản lý đăng ký cấp chứng chỉ cho người hành nghề y và giấy phép hoạt động các cơ sở y tế tại Việt Nam” tại Dự án "Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế" của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Hợp phần 1B. Với công việc này, ông và các đồng nghiệp của mình đã phát triển một cổng thông tin trực tuyến trên mạng internet để quản lý về đăng ký và cấp phép cho toàn bộ hệ thống người hành nghề y tại Việt Nam trên phần mềm. Trước đó, ông đã làm việc cho tổ chức ESTHER của Chính phủ Công Hòa Pháp tại Việt Nam với vị trí là Điều phối viên quốc gia trong dự án về dự phòng và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam. Ong cũng đã làm Điều phối viên dự án “Tăng cường năng lực hệ thống phòng xét nghiệm y tế” của Việt Nam, thuộc Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Trung tâm kiểm soát dịch bệch Hoa Kỳ (CDC). Ông cũng là công chức tại phòng Kế hoạch, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Trung tâm Tin học Y tế, Bộ Y tế, Việt Nam. Ông đã phát triển hệ thống thông tin quản lý bệnh viện và hiện tại hệ thống này vẫn đang chạy tại 15 bệnh viện trên toàn quốc.

Ông đã tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học Y Thái Nguyên, kỹ sư tin học tại Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Đại học Bách khoa Hà Nội, Thạc sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội và tại Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng xét nghiệm Y tế, Hoa Kỳ.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng năng lực tổ chức
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện
 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu
 • Thiết kế hệ thống theo dõi & đánh giá
 • Đánh giá chất lượng số liệu
 • Thu thập và giám sát số liệu
 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế
 • Phát triển chương trình đào tạo

> XEM KHAC TIEN CV