Nguyen Khac Tien is an IT health specialist with 18 years of experience working with non-governmental organizations on project management and with the Ministry of Health on top-level policy-making, giving him a highly in-depth understanding of the health system in Vietnam. Tien has worked at many organizations, including previously for the USAID SHIFT and SMART TA flagship PEPFAR programs in Vietnam. Prior to that, from November 2014 to January 2016, he worked at the Asian Development Bank’s “Health Human Resources Sector Development” project as a national information system design specialist where he focused on enhancing the national registration and licensing system for health professionals in Vietnam. Tien and his team developed an internet portal to manage the licensing system.

He also worked for the ESTHER organization as national medical coordinator of an HIV/AIDS prevention and treatment project in Vietnam and as project coordinator for the Strengthening Laboratory Systems project under the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) – US Centers for Disease Control. He was also a civil servant staff member at the Vietnam Administration of Medical Services (VAMS) at the Department of Planning and at the Center for Health Information Technology of the Ministry of Health. He developed hospital management information systems currently being used by approximately 15 hospitals. He earned his medical doctor degree at Thai Nguyen Medical University and IT engineer degree at the Hanoi University of Technology, and is currently completing a Master of Science through Hanoi Medical University and the Clinical and Laboratory Standard Institute, US.

EXPERTISE

 • Organizational capacity building

 • Strategic planning

 • Performance management systems

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • M&E system design

 • Data quality assessments

 • Data collection and monitoring

 • New health informatics strategies and systems

 • Health policy or strategy development

 • Development of curricula

> VIEW KHAC TIEN’S CV

 

Ông Nguyễn Khắc Tiến là chuyên gia về tin học y tế với mười tám năm kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về quản lý dự án và với Bộ Y tế  về xây dựng các chính sách ở tầm quốc gia, điều này giúp ông có những hiểu biết sâu sắc về hệ thống y tế tại Việt Nam. Ông cũng đã làm việc với rất nhiều tổ chức, trong đó có dự án USAID SHIFT và SMART TA, đều là các dự án trọng điểm của PEPFAR ở Việt Nam. Trước đó, từ tháng 11 năm 2014 tới tháng 1 năm 2016, ông cũng làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á trong khuôn khổ dự án “Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế” với vai trò là Chuyên gia thiết kế hệ thống thông tin quốc gia, tập trung tăng cường hệ thống đăng ký và cấp chứng chỉ cấp quốc gia cho người hành nghề y tại Việt Nam.

Trước đó, ông đã làm việc cho tổ chức ESTHER với vị trí là Điều phối viên y tế quốc gia trong dự án về dự phòng và điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam; và từng là Điều phối viên dự án “Tăng cường năng lực hệ thống phòng xét nghiệm y tế” của Việt Nam, thuộc Quỹ hỗ trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Trung tâm kiểm soát dịch bệch Hoa Kỳ (CDC). Ông cũng là cán bộ tại phòng Kế hoạch, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Trung tâm Tin học Y tế, Bộ Y tế. Ông đã  tham gia phát triển hệ thống thông tin quản lý bệnh viện và hiện tại hệ thống này vẫn đang được sử dụng tại 15 bệnh viện trên toàn quốc. Ông đã tốt nghiệp Bác sĩ y khoa tại Đại học Y Thái Nguyên, nhận bằng Kỹ sư tin học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời có bằngThạc sĩ y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Tiêu chuẩn Lâm sàng và Phòng xét nghiệm Y tế, Hoa Kỳ.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng năng lực tổ chức

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Thiết kế hệ thống theo dõi & đánh giá

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới

 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

 • Phát triển chương trình đào tạo

> XEM KHAC TIEN CV