photo (4).jpg

After graduating with a bachelor’s degree in political diplomacy, Nguyen Minh Tam worked at FHI 360 under the USAID SMART TA project with the TA Coordination Team in 2013. During this time, Tam supported the team to organize workshops, generate training materials and develop action plans, such as coordinating the design of the syllabus for medical students. She then went on to work in the Human Resources Department within various multinational corporations for more than 2 years. Recently she worked as Training & Talent Management Specialist in Mondelez – a French company. She designed training plans for the company to help develop employee capacity, using advanced human resources management tools from around the world. Tam is currently a TA coordinator based at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to coordinate and ensure the quality of above-site technical assistance, prepare R-SOWs, follow-up on the progress of TA request implementation, help identify national and provincial TA providers to fulfill above-site TA requests and help implement priority technical strategies for USAID SHIFT.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification and/or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management and HIV program reporting

 • Data quality assessment

 • Transitioning the HIV response from donor to local government

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Building virtual communities and social networks

> VIEW MINH TAM'S CV

 

Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chính Trị Ngoại Giao, Nguyễn Minh Tâm đã có cơ hội được làm việc tại tổ chức FHI với nhóm Điều phối Hỗ trợ kỹ thuật trong năm 2013. Trong thời gian tại đây Tâm đã cùng nhóm hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các cuộc hội thảo, xây dựng bài giảng tập huấn liên quan đến dự án USAID SMART TA, hỗ trợ trong việc phát triển các kế hoạch hoạt động của dự án cụ thể là hoạt động viết giáo trình cho sinh viên Đại học Y với vai trò thư ký dự án. Bên cạnh đó, Tâm có thời gian hơn 2 năm làm việc ở bộ phận Đào tạo và quản lý nhân sự tại các tập đoàn đa quốc gia, gần đây nhất Tâm đóng vai trò là chuyên viên đào tạo và quản lý nhân tài của tập đoàn Mondelez của Pháp, cô ấy chuyên xây dựng các kế hoạch đào tạo phát triển nhân lực của công ty và có cơ hội được tiếp cận với các bộ công cụ quản lý nguồn nhân lực tiên tiến trên toàn thế giới. Hiện nay Tâm đang là đầu mối điều phối hỗ trợ kỹ thuật cho dự án USAID SHIFT và Cục Phòng, chống HIV/AIDS (VAAC) trong việc điều phối và đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật được chuyển giao đến các cơ sở cung cấp dịch vụ. Hỗ trợ trong việc xây dựng nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, theo sát tiến độ thực hiện đáp ứng nhu cầu, xác định các chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ các tỉnh và giúp thực hiện theo chiến lược ưu tiên của USAID SHIFT.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

> XEM MINH TAM CV