chu trung .jpg

Dr. Nguyen Minh Trung graduated from Thai Nguyen Medical University in 1983 and completed postgraduate training in internal medicine at Thai Nguyen Medical University in 1991. From 1984 to 1991, Dr. Trung was the Head of Internal Medicine Department of Con Cuong District Hospital in Nghe An Province. From 1992 to 2004, he was the health insurance expert in the Nghe An Social Insurance Department. Since 2005 he has been the principal officer of Ministry of Health ‘s Social Health Insurance Department. Dr. Trung has extensive experience in health insurance, health financing policies, and health insurance payments from health insurance funds. He has participated in trainings and studies on health insurance in England, Spain, South Korea, Malaysia, and Thailand. Dr. Trung’s major expertise is development of legal documents on health insurance in accordance with the Ministry of Health's decision, inspection and supervision of the implementation of legal policies on health insurance according to regulations; scientific research; and improvement of administrative procedures in medical examination through health insurance.

EXPERTISE

  • Planning, assessing, implementing, and tracking social health insurance for people living with HIV

  • Rapidly increasing social health insurance enrollment and use among people living with HIV

  • Transitioning the HIV response from donors to the local government

> VIEW MINH TRUNG'S CV

Bác sỹ Nguyễn Minh Trung tốt nghiệp đại học Y khoa Thái Nguyên năm 1983. Năm 1991, BS Nguyễn Minh Trung hoàn thành đào tạo sau đại học chuyên khoa Nội tại Đại học Y Thái Nguyên. Bs. Trung từng là Bác sĩ trưởng khoa Nội-cấp cứu bệnh viện huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An giai đoạn 1984 - 1991. Từ năm 1992-2004, Bs. Trung là chuyên viên giám định công tác bảo hiểm y tế của BHXH tỉnh Nghệ An. Từ năm 2005 cho đến nay, Bs. Trung là chuyên viên chính của Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế. BS. Trung có bề dầy kinh nghiệm về bảo hiểm y tế và chính sách tài chính y tế, chi trả BHYT từ các quỹ BHYT. Bs. Trung đã tham gia các hội thảo trao đổi, học tập về BHYT tại các nước Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan. Chuyên môn chính của Bs. Trung là tham mưu cho lãnh đạo vụ BHYT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo các Quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT theo quy định, nghiên cứu khoa học, cải tiến thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

CHUYÊN MÔN

  • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

  • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

  • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

> XEM MINH TRUNG CV