Photo (10).jpg

Dr. Nguyen Ngoc Thoa graduated from Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy in 2000. Since 2005, she has worked for the District 8 Outpatient Clinic in Ho Chi Minh City—one of the first clinics for HIV patients in Vietnam. Dr. Thoa has participated in many training courses on antiretroviral care and treatment for HIV patients in Vietnam and abroad. She is also one of the leading clinical doctors on antiretroviral therapy (ART) for HIV patients in Ho Chi Minh City. Given her clinical experience and expertise, Dr. Thoa is also a Ho Chi Minh City trainer on ART for health staff at district antiretroviral clinics. Dr. Thoa is also a member of the provincial technical working group providing technical assistance for new facilities implementing ART services for HIV patients, and a methadone maintenance treatment doctor at the District 8 Community Counseling and Support Facility.

EXPERTISE

  • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance reimbursement

  • Community antiretroviral drug dispensing

  • ART retention and adherence

  • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up and efficiency

> VIEW NGOC THOA'S CV

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thoa tốt nghiệp Đại học Y dược TP HCM năm 2000. Từ những năm 2005, Bs. Thoa đã làm việc cho Phòng khám Ngoại trú (PKNT) Quận 8 tại TP HCM, một trong những PKNT đầu tiên cho người bệnh HIV tại Việt Nam. Bs. Thoa đã tham gia nhiều khóa đào tạo về chăm sóc và điều trị ARV cho người bệnh HIV trong và ngoài nước. Bs. Thoa cũng là một trong những bác sỹ hàng đầu về điều trị lâm sàng ARV cho người bệnh HIV tại TP.HCM. Với kinh nghiệm và chuyên môn lâm sàng giỏi, Bs. Thoa hiện cũng là giảng viên nguồn của TP.HCM về điều trị ARV cho các cán bộ y tế của cơ sở điều trị ARV tuyến quận/huyện. Bs. Thoa cũng là thành viên nhóm hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuyên cung cấp HTKT cho những cơ sở mới triển khai dịch vụ điều trị ARV cho người bệnh HIV. Bên cạnh đó, Bs. Thoa cũng là bác sỹ điều trị MMT tại Cơ sở Tham vấn và Hỗ trợ Cộng đồng Quận 8.

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

> XEM NGOC THOA CV