Anh anh Hai.jpg

Bác sỹ Nguyễn Quang Hải là bác sỹ chuyên khoa 1 chuyên ngành Dị ứng – Miễn dịch Lâm sàng, bác sỹ chuyên khoa 1 y tế công cộng sau khi tốt nghiệp bác sỹ đa khoa tại đại học Y khoa Hà Nội năm 1979. Bác sỹ Hải đã được đào tạo căn bản về HIV/AIDS từ những ngày đầu khi dịch HIV/AIDS xuất hiện tại Việt Nam, đồng thời tham gia các khoá học nâng cao về HIV/AIDS tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Hoa Kỳ và tại Bộ Y tế Nhật Bản. Bs Hải là chuyên gia hàng đầu về lập kế hoạch, xây dựng chính sách và quản lý cũng như về xây dựng các tài liệu về HIV/AIDS tại Việt Nam nói chung và về tài liệu truyền thông, giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. BS. Hải có bề dầy kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn lâm sàng bao gồm: (1) 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt là lĩnh vực đào tạo, quản lý và truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; (2) 05 năm kinh nghiệm giảng dạy tại đại học Y Hà Nội; (3) 10 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo quản lý các dự án về HIV/AIDS, chủ biên và tham gia xây dựng rất nhiều cuốn sách về HIV/AIDS từ xây dựng chiến lược cho đến các hoạt động chuyên môn như: chăm sóc, điều trị HIV/AIDS, giám sát, xét nghiệm, can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV; (4) 20 năm kinh nghiệm làm việc và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước và 05 kinh nghiệm là chuyên gia tư vấn cao cấp độc lập cho Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và các tổ chức phi chính phủ; (5) Là chủ nhiệm và tham gia gần 20 đề tài nghiên cứu khoa học cũng như báo cáo viên tại các hội thảo quốc tế và trong nước ở các lĩnh vực chuyên môn của HIV/AIDS.

Ngoài ra BS. Hải còn là giảng viên quốc gia, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cấp quốc gia và tham gia giảng dạy về nhiều lĩnh vực như: Truyền thông thay đổi hành vi, dư phòng lây nhiễm HIV, theo dõi giám sát HIV/AIDS và chăm sóc điều trị HIV/AIDS cho các Bộ, Ban ngành đoàn thể trung ương, cho tuyến tỉnh và cho các nhóm cộng đồng. Trước khi nghỉ hưu và làm chuyên gia độc lập, Bác sỹ Hải giữ các vị trí quan trọng tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS; Văn phòng Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Mở rộng quy mô và vận động chính sách điều trị MMT

 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM HAI CV

Dr. Nguyen Quang Hai specializes in allergy and clinical immunology, after graduating with his MD from Hanoi Medical University in 1979. Doctor Hai received basic training in HIV/AIDS during the early days of the HIV/AIDS epidemic in Vietnam, and participated in advanced HIV/AIDS training courses conducted by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Japan's Ministry of Health. Dr. Hai is a leading expert on planning, policy development and management as well as HIV/AIDS materials development in Vietnam, including IEC materials and reducing stigma and discrimination related to HIV/AIDS. Dr. Hai has rich clinical and teaching experience, including: (1) 30 years of experience in HIV/AIDS prevention and control, particularly in training and communicating on HIV/AIDS prevention and control; (2) 5 years of teaching experience at Hanoi Medical University; (3) 10 years of experience in leading HIV/AIDS projects, including guiding and participating in the development of books on HIV/AIDS, HIV/AIDS treatment guidelines, monitoring and evaluation, testing and HIV prevention interventions; (4) 20 years of working experience and cooperation with local and international non-governmental organizations (NGOs) and 5 years of experience as a senior independent consultant for the Global Fund and other NGOs; (5) chaired and participated in nearly 20 scientific research topics and reports at international and national HIV/AIDS conferences.

Dr. Hai is also a national trainer, national technical assistance specialist, and lecturer on a variety of topics, such as behavior change communication, HIV prevention, monitoring and evaluation and HIV/AIDS care and treatment for ministries, central organizations and provincial and community-based groups. Before retiring as an independent specialist, Dr. Hai held important positions at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control, Global Fund and Office of the National Committee for AIDS Prevention and Control.

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest to reach key populations

 • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

 • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

 • Integrating gender into national and provincial HIV information systems

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Civil society strengthening for HIV

 • Revising national guidelines on MMT, HTC, and HIV care and treatment

 • Integrating gender into the HIV response

 • Building virtual communities and social networks

 • HIV policy and strategy development

 • MMT policy advocacy

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and/or SHI

> VIEW HAI'S CV