photo.jpg

Dr. Nguyen Van Son is a physician, specializing in the treatment of opioid addiction with methadone. Dr. Son graduated from Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy in 2004, and in 2008, Dr. Son received certificates in methadone maintenance therapy (MMT) and conducting training of trainers (ToT) on methadone. Dr. Son is a leading specialist in opioid substitution treatment with MMT with many years of experience in Dien Bien province. Dr. Son has practical clinical and teaching experience including: (1) four years of clinical experience within the methadone clinic at the Provincial AIDS Center (PAC) and (2) two years of experience teaching opioid substitution with methadone to provincial, district and commune health staff in Dien Bien. Dr. Son is a provincial-level lecturer and clinical technical support specialist for MMT treatment. He was appointed Head of the methadone treatment facility at the Dien Bien PAC for 650 patients in 2015, and Head of the Opioid Substitution Treatment Department at the Dien Bien PAC in 2016. He is also providing technical assistance to districts on the legal procedures required to establish MMT facilities and is the provincial MMT TA provider.

EXPERTISE

  • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

  • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

  • Revising national guidelines on MMT

> VIEW THAI SON'S CV

 

 

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn là bác sỹ chuyên về lĩnh vực điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Bs. Sơn tốt nghiệp đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2004. Năm 2008, Bs. Sơn được cấp các chứng chỉ chuyên ngành điều trị Methadone, chứng chỉ giảng viên Methadone. Bs. Sơn là chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Điện Biên. Bs. Sơn có kinh nghiệm thực tế trên lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn lâm sàng bao gồm: (1) 04 năm kinh nghiệm lâm sàng tại cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm Phòng, chống AIDS tỉnh (TTPC AIDS); (2) 02 năm kinh nghiệm giảng dạy điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho các cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã, tại tỉnh Điện Biên; Bs. Sơn là giảng viên, chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng cấp tỉnh về điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Từ năm 2015 Bs. Sơn được bổ nhiệm là trưởng cơ sở điều trị Methadone TTPC AIDS tỉnh và điều trị cho 650 bệnh nhân, đến 01/01/2016 được bổ nhiệm làm trưởng khoa điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, cũng là Bs. hỗ trợ các huyện về thủ tục pháp lý thành lập các cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát Methadone và cán bộ hỗ trợ kỹ thuật chương trình MMT tuyến tỉnh.

CHUYÊN MÔN

  • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

  • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

  • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT.

> XEM THAI SON CV