3. Photo THANH BINH.jpg

Dr. Nguyen Thanh Binh is a medical doctor specializing in HIV laboratory diagnostics. Dr. Binh graduated from Hanoi Medical University in 2001 with a degree in medical microbiology. In 2008, she received her master’s degree in clinical and diagnostic virology at the University College Dublin, Ireland. She has 16 years of experience working in virology laboratories, seven of which were specifically HIV laboratories, and eight years of experience implementing laboratory quality management systems.

Dr. Binh has extensive knowledge on virological diagnostics, especially on HIV molecular testing and training, and supervising specimen collection and preparation and she has been maintained laboratory quality management systems according to ISO 15189. Dr. Binh took part in an early infant diagnosis program in order to detect children with HIV vertical transmission early in an effort to support the prevention of mother-to-child transmission and early treatment for children living with HIV. She currently provides technical assistance to HIV viral load testing at the provincial level, including sample collection, transportation and storage (whole blood, DBS, plasma), in order to support early HIV treatment, the detection of potential drug resistance and antiretroviral adherence.

EXPERTISE

  • Laboratory systems and services
  • HIV clinical testing
  • Surveys, needs assessments and sampling techniques

> VIEW THANH BINH’S CV

 

 

Bà Nguyễn Thanh Bình là một bác sĩ y khoa, chuyên ngành chẩn đoán xét nghiệm HIV. Bà Bình tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2001, chuyên ngành vi sinh vật y học. Năm 2008, bà tốt nghiệp Thạc sĩ ngành vi rút học chuẩn đoán và lâm sàng tại trường Cao đẳng đại học Dublin, Cộng hòa Ireland. Bà Bình có 16 năm kinh nghiệm thực hành trong các phòng thí nghiệm vi rút học, trong đó có 7 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm HIV và 8 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm.

Bác sĩ Bình có kiến thức sâu rộng về chẩn đoán vi rút học, đặc biệt là xét nghiệm phân tử HIV, đào tạo và giám sát việc thu thập và chuẩn bị mẫu. Bà cũng phụ trách các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189 trong các phòng thí nghiệm nơi bà làm việc. Bà Bình đã tham gia vào chương trình chẩn đoán trẻ sơ sinh với mục đích phát hiện sớm trẻ em bị lây truyền HIV nhằm hỗ trợ chương trình phòng chống lấy nhiễm từ mẹ sang con và điều trị sớm cho trẻ em nhiễm HIV. Bà cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc xét nghiệm tải lượng vi rút HIV ở cấp tỉnh, thu thập, vận chuyển và lưu trữ mẫu (máu toàn phần, DBS, huyết thanh) để hỗ trợ điều trị HIV sớm, phát hiện sớm khả năng kháng thuốc và không tuân thủ điều trị ART.

CHUYÊN MÔN

  • Hệ thống và dịch vụ phòng xét nghiệm
  • Kiểm nghiệm lâm sàng HIV
  • Khảo sát, đánh giá nhu cầu, kỹ thuật chọn mẫu

> XEM THANH BINH CV