Thanh Cong PAC_anh.jpg

Nguyen Thanh Cong graduated with a bachelor’s degree from the Ho Chi Minh City School of Public Health in 2008 and a master’s degree in 2013. He has worked at the Mekong Maternity Hospital and Life Quality Improvement Center (LIFE Center). With more than six years of experience in HIV prevention, he is currently monitoring and evaluating communication, harm reduction and HIV testing and counseling at the Ho Chi Minh City AIDS Center. With strong knowledge and skills in HIV testing and counseling, he is also a core trainer for HIV testing and counseling in the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, Ho Chi Minh City and other provinces.

EXPERTISE

  • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

  • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

  • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests and self-testing)

  • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

  • Operational research

> VIEW THANH CONG'S CV

 

 

 

Anh Nguyễn Thành Công tốt nghiệp cử nhân Đại học Y tế Công cộng TP HCM năm 2008 và thạc sỹ năm 2013. Anh đã từng làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Mê Kông và Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc Sống (LIFE). Anh hiện đang là cán bộ theo dõi, giám sát các chương trình truyền thông, can thiệp và tư vấn xét nghiệm tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Anh có chuyên môn và kỹ năng giỏi trong lĩnh vực tư vấn và là giảng viên nguồn về tư vấn xét nghiệm HIV cho mạng lưới tư vấn xét nghiệm HIV tại Tp.HCM, Cục phòng chống AIDS và các đơn vị, tỉnh thành khác.  

CHUYÊN MÔN

  • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

  • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

  • Nghiên cứu hoạt động

> XEM THANH CONG CV