Photo (6).JPG

Dr. Nguyen Thanh Ngoc graduated from Hanoi Medical University in 2007 and was awarded a specialist level 1 degree in internal medicine in 2017. With seven years of experience working in the Medical Insurance Health Inspection Department of the Nghe An Provincial Social Insurance Agency, he is a leading specialist in the use of health insurance reimbursement in the hospital treatment system. Dr. Ngoc has extensive experience as a clinician and in teaching and offering professional support for hospitals to establish, provide and manage services through health insurance. In addition, due to working in the Professional Department of Nghe An Provincial Health Services, Dr. Ngoc has full knowledge of state management systems and expertise to provide technical and policy advice on health insurance implementation for HIV facilities at the provincial level. He has contributed greatly to consultations with the Nghe An People's Committee to approve policies to support people living with HIV to purchase and participate in health insurance, which has helped sustain the transition of HIV services to the government in Nghe An Province.

EXPERTISE

  • Establishing and supporting HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

  • Planning, assessing, implementing and tracking SHI for people living with HIV

  • Rapidly increasing SHI enrolment and use among people living with HIV

  • Transitioning the HIV response from donors to the local government

> VIEW THANH NGOC'S CV

 

 

 

Bác sỹ Nguyễn Thanh Ngọc là bác sỹ chuyên khoa 1 Ngành Nội khoa. BS. Ngọc  tốt nghiệm đại học Y khoa Hà Nội năm 2007. Năm 2017, BS Ngọc được cấp bằng chuyên khoa I ngành nội khoa. Bs Ngọc là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực tư vấn và triển khai cung ứng dịch vụ BHYT tại hệ thống điều trị tại các bệnh viện, với kinh nghiệm 7 năm làm việc tại phòng giám định BHYT y tế của cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An.  BS. Ngọc có đầy đủ bề dầy kinh nghiệm lâm sàng, giảng dạy và hỗ trợ chuyên môn để các bệnh viện thiết lập, cung cấp và quản lý dịch vụ thông qua BHYT. Hơn nữa, do đang công tác tại phòng Nghiệp vụ Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Bác sỹ Ngọc có đầy đủ các kiến thức về quản lý nhà nước và chuyên môn để tư vấn về kỹ thuật và chính sách cho các cơ sở điều trị trên toàn tỉnh. Bác sỹ Ngọc có đóng góp rất lớn trong việc tham mưu, tư vấn cho SYT, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chính sách hỗ trợ người nhiễm HIV mua và tham gia BHYT, góp phần chuyển giao và duy trì bền vững dịch vụ của dự án trong tỉnh Nghệ An.

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

  • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

  • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

> XEM THANH NGOC CV