photo.jpg

Dr. Nguyen Thi Bich Thuc is a medical doctor specializing in HIV/AIDS care and treatment. Dr. Thuc graduated from Thai Nguyen University of Medicine in 2006. In 2011, she received a degree in HIV/AIDS care and treatment, and in 2012 she received a Specialist I degree in Preventive Medicine. In 2014, she was appointed head of the Infectious Diseases Department at the Dien Bien District Health Center. At present, Dr. Thuc is involved in HIV/AIDS treatment (for both adults and children) and palliative care for HIV-infected people at Dien Bien District Health Center. Dr. Thuc was assigned to provide clinical technical support on HIV treatment to newly established HIV service providers in the province and dispensing sites at the commune level.

EXPERTISE

  • Establishment and support of HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance (SHI) reimbursement

  • Community antiretroviral drug dispensing

  • Antiretroviral therapy retention and adherence

  • HIV viral load testing: clinical services, program design, scale-up, and efficiency

> VIEW THI BICH THUC'S CV

 

 

 

Bác sỹ Nguyễn Thị Bích Thục là bác sỹ khoa truyền nhiễm, chuyên về lĩnh vực chăm sóc điều trị HIV/AIDS. BS. Thục tốt nghiệm đại học Y khoa khoa Thái Nguyên năm 2006. Năm 2012, được cấp bằng chuyên khoa I Y học dự phòng. Năm 2011 được cấp chứng chỉ tư vấn và điều trị HIV/AIDS. Năm 2014 được bổ nhiệm làm trưởng khoa Truyền nhiễm tại trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Bs. Thục giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn và điều trị  lâm sàng HIV. Hiện Bs. Thục đang chăm sóc điều trị HIV/AIDS (cho đối tượng cả người lớn và trẻ em) và chăm sóc giảm nhẹ cho người nhiễm HIV tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Bs. Thục được giao nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng về điều trị HIV cho các cơ sở cung cấp dịch vụ HIV mới thành lập tại tỉnh và các cơ sở cấp phát thuốc tuyến xã.

CHUYÊN MÔN

  • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

  • Cấp phát thuốc Kháng virus HIV (ARV) tại cộng đồng

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Xét nghiệm tải lượng virus HIV: các dịch vụ lâm sàng, thiết kế chương trình, mở rộng quy mô và hiệu quả

> XEM THI BICH THUC CV