Photo.jpg

Cử nhân Nguyễn Thị Diễm Hằng gia nhập Dự án USAID SHIFT từ tháng 11 năm 2018 với vị trí Trợ lý nhóm Truyền thông và Quản trị tri thức. Hằng tốt nghiệp đại học Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh và có gần 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh y tế công cộng.

Trước khi tham gia vào dự án USAID SHIFT của tổ chức FHI360, Hằng có gần 04 năm công tác với vị trí Trợ lý Chương trình cấp cao của Dự án Tăng trưởng Thị trường (Healthy Markets), một dự án 05 năm của USAID trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, do tổ chức PATH thực hiện. Trong thời gian làm việc với dự án Tăng trưởng thị trường, Hằng đã cùng tham gia hỗ trợ tiếp cận và thực hiện các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi cho tiếp cận cộng đồng, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và người chuyển giới (TG), nhóm phụ nữ mại dâm (FSW) và nhóm hững người tiêm chích ma túy (PWID). Ngoài ra, Hằng cũng tham gia hỗ trợ Dự án “Cộng đồng vì trái tim khỏe” – một dự án về Tăng huyết áp ở người trưởng thành trên 40 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh… liên quan tới các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức người dân về tăng huyết áp tại cộng đồng.  Trước đó, Hằng có hơn 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PR/Marketing cho các công ty, tổ chức nước ngoài uy tín như: Honda Việt Nam, LG Electronics Việt Nam và Procter and Gamble Việt Nam, phụ trách mảng báo chí và tiếp thị trực tuyến.

CHUYÊN MÔN:

  • Truyền thông thay đổi hành vi, Quản trị tri thức.

> XEM HANG CV

 

Nguyen Thi Diem Hang joined USAID SHIFT in November 2018 as a Program Assistant supporting the Communications and Knowledge Management team. For the last five years, Hang has provided communications and administrative support to organizations in the public health sector. She graduated from Hanoi University with a Bachelor of Arts in English.

Prior to USAID SHIFT, Hang spent four years with the USAID-funded Healthy Markets project, a project focused on HIV/AIDS prevention and control in Vietnam. In her role as Senior Assistant, Hang worked closely with and supported the Marketing and Communications team with their behavioral change communication activities targeting various key populations, including men who have sex with men, female sex workers, transgender individuals and people who inject drugs. Concurrently, Hang supported the Communities for Healthy Hearts project addressing hypertension in adults over 40 in Ho Chi Minh City. Hang worked with the project’s communications team to conduct a series of activities to raise awareness of, and adjust behaviors around, hypertension. Previously, Hang spent years working in PR and Marketing for international corporations including Honda Vietnam, LG Electronics Vietnam and Procter and Gamble, where she was in charge of media relations and digital marketing. 

EXPERTISE 

  • Behavior change communication and knowledge management

> VIEW HANG’S CV