Dr. Ha Nguyen has been working for FHI 360 in Vietnam as HIV Care and Treatment (C&T) technical coordinator since 2005. As a senior USAID SHIFT C&T staff member, she is involved in providing C&T technical assistance (TA) to national, provincial and site levels including developing C&T technical standard operating procedures (SOPs), documents and training material packages. She also provides trainings for various C&T technical areas. She especially focuses on supporting HIV differentiated care and treatment for adults and children, including same-day or rapid ART initiation, special care and treatment for PLHIV with advanced diseases, multi-month ARV scripting for stable patients, routine HIV viral load (VL) testing SOPs, job aids for health staff, promotional leaflets for patients and VL testing implementation.

Previously, as a member of the National Technical Working Group, she was responsible for the quality management and improvement of HIV treatment services (HIVQUAL). In 2010, Dr. Ha Nguyen coordinated and worked with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to develop the National Community and Home-Based Care regulations and guidelines issued by the Ministry of Health. She also worked with Hanoi Medical University to manage and directly provide TA in developing and finalizing continuing medical education training curriculum for the university’s website. She graduated from Hanoi Medical University in 1993 and earned a master's degree in public health at the University of Illinois in Chicago, USA, in 2005.

EXPERTISE

  • Adult and pediatric HIV differentiated care and treatment

  • HIV load testing SOP and implementation

  • HIV treatment retention and adherence intervention

  • HIV treatment quality improvement and management and integration into hospital quality service management

  • Development of HIV treatment technical materials including guidelines, SOPs, job-aid, protocols, training curricula, etc.

> VIEW THANH HA’S CV

 

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà là cán bộ Điều phối Kỹ thuật, nhóm Chăm sóc Điều trị HIV (CSĐT) của FHI 360 Việt Nam từ năm 2005. Là một cán bộ lâu năm của dự án USAID SHIFT trong lĩnh vực Chăm sóc Điều trị, bà đã tham gia vào nhiều hoạt động triển khai và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về CSĐT HIV từ cấp quốc gia, đến cấp tỉnh và trực tiếp tại các cơ sở điều trị HIV, bao gồm xây dựng các quy trình chuẩn và các gói tài liệu tập huấn. Bà tham gia tập huấn trong nhiều lĩnh vựa kỹ thuật liên quan tới CSĐT, đặc biệt tập trung hỗ trợ điều trị HIV cho người lớn và trẻ em, bao gồm điều trị trong ngày hoặc điều trị nhanh ART , chăm sóc và điều trị đặc biệt cho người sống chung với HIV có các bệnh tiến triển, kê đơn ARV nhiều tháng nhằm ổn định tình trạng của bệnh nhân, quy trình chuẩn xét nghiệm định kỳ tải lượng vi rút HIV, các tài liệu hướng dẫn cho nhân viên y tế, các tờ rơi cung cấp thông tin cho bệnh nhân và thực hiện xét nghiệm tải lượng vi rút.

Trước đó, bà là thành viên của Nhóm Kỹ thuật Quốc gia , chịu trách nhiệm về quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị HIV (HIVQUAL). Năm 2010, bác sỹ Thanh Hà tham gia điều phối và và làm việc với Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế,  xây dựng Quy định và hướng dẫn về Chăm sóc và hỗ trợ người sống chung với HIV tại nhà và tại cộng đồng. Bà cũng phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội trong việc  quản lý và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tài liệu đào tạo Chăm sóc giảm nhẹ trong chương trình đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại trang đào tạo trực tuyến của trường. Bà tốt nghiệp Bác sỹ tại Đại học Y Hà Nội năm 1993 và tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế Công cộng tại Đại học Illinois, Chicago, Hoa Kỳ năm 2005.

CHUYÊN MÔN

  • Chăm sóc và điều trị HIV cho người lớn và trẻ em

  • Xây dựng quy trình chuẩn và thực hiện xét nghiệm Tải lượng vi rút HIV

  • Tăng cường duy trì điều trị và tuân thủ điều trị HIV

  • Cải thiện và quản lý chất lượng điều trị HIV, lồng ghép vào quản lý chất lượng bệnh viện

  • Phát triển các tài liệu kỹ thuật liên quan tới điều trị HIV như hướng dẫn, quy trình chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu tập huấn, v.v.

> XEM THANH HA CV