Photo (4).jpg

Ms. Nguyen Thi Thu Van is a communications specialist in the HIV/AIDS Prevention and Control Department at the Ho Chi Minh City AIDS Center. In 2013, she graduated with a master's degree in psychology from the University of Pedagogy in Ho Chi Minh City. She has nearly 10 years of experience in HIV testing and counseling and is currently a resource trainer for the HIV/AIDS prevention communication program and HIV testing and counseling program at the AIDS center. In addition, she teaches as well as provides technical assistance for the USAID SHIFT project, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the AIDS Healthcare Foundation (AHF), PSI and the Global Fund.

EXPERTISE

  • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

  • Enhanced outreach approaches targeting the hardest-to-reach key populations

  • Advanced HIV testing modalities (i.e., lay testing, oral fluid tests, self-testing)

  • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and social health insurance

> VIEW THI THU VAN'S CV

 

 

Chị Nguyễn Thị Thu Vân là chuyên viên phụ trách hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP.HCM. Chị tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2013. Chị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và tư vấn xét nghiệm HIV với số năm công tác gần 10 năm trong lĩnh vực này. Chị Vân hiện đang là giảng viên nguồn về chương trình truyền thông phòng chống HIV/AIDS và chương trình tư vấn xét nghiệm HIV. Chị đã và đang tham gia giảng dạy cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho dự án SHIFT, CDC, AHF, PSI, Quỹ toàn cầu.

CHUYÊN MÔN

  • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

  • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM THI THU VAN CV