Ms. Van Anh is currently a technical coordinator at FHI 360 Vietnam. She specializes in HIV testing and counseling (HTC), with significant field experience in PEPFAR-supported provinces in Vietnam and with FHI 360’s partners at central and provincial levels. Before being promoted to technical coordinator in 2018 she worked as an associate program officer and technical officer for both HTC and men’s sexual health interventions, and then a senior technical officer for HTC at FHI 360 Vietnam.

Over her nine years with FHI 360, she has worked with many partners to implement and improve the HTC program. She has experience developing sub-agreements and amendments relevant to HTC and providing monitoring and technical assistance at different settings from urban to mountainous areas. She has developed a series of HTC training materials, counseling job aids, tools and communication materials as well as organized and delivered different basic and advanced HTC training courses. She can provide HTC data analysis and processes for quality improvement and reports using HTC’s SMART technical monitoring. She has also provided support to a number of HTC initiatives, including web-based application for referral improvement and technical assistance for government health systems.

Prior to joining FHI 360 Vietnam, she was a teaching assistant with the Faculty of International Studies at the Hanoi University. Ms. Van Anh is fluent in English and earned her bachelor’s degree in English and international studies from Hanoi University. She was one of seven qualified Vietnamese students who received a U.S. State Department scholarship to participate in the “Summer 2008 Study of the US for Student Leaders” program at Southern Illinois University in Carbondale, USA.

EXPERTISE:

  • Data collection, analysis, interpretation and reporting

  • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men

  • Emerging risk groups for HIV infection, especially sex partners of HIV key populations

  • HIV testing and counseling

  • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW VAN ANH'S CV

 

 

Bà Vân Anh hiện là Cán bộ Điều phối Kỹ thuật tại Tổ chức FHI 360 Việt Nam. Bà chuyên về chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV (HTC) với nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế tại các tỉnh PEPFAR hỗ trợ tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm làm việc với các đối tác của FHI 360 ở các cấp trung ương và địa phương. Trước khi đảm nhiệm vị trí Điều phối Kỹ thuật vào năm 2018, bà từng trải qua các vị trí: Trợ lý, Cán bộ kỹ thuật cho Chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV và Can thiệp trong nhóm Nam quan hệ tình dục đồng giới và sau đó là vị trí Cán bộ Kỹ thuật cấp cao chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV tại FHI 360 Việt Nam.

Với trên 9 năm làm việc tại FHI 360, bà đã làm việc cùng nhiều đối tác của FHI 360 triển khai và cải thiện chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV. Bà có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và sửa đổi các thỏa thuận hợp tác với các đối tác liên quan đến hợp phần Tư vấn Xét nghiệm HIV và có nhiều năm trực tiếp cung cấp các chuyến giám sát và hỗ trợ kỹ thuật chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV tại nhiều địa phương khác nhau từ khu vực thành thị đến miền núi. Bà đã tham gia phát triển nhiều tài liệu tập huấn/công cụ/tờ rơi hỗ trợ tư vấn/tài liệu truyền thông liên quan đến chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV cũng như tổ chức và giảng dạy nhiều khóa tập huấn liên quan đến Tư vấn Xét nghiệm HIV từ cơ bản đến nâng cao. Bà có thể phân tích và xử lý dữ liệu chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV nhằm phục vụ các báo cáo và cải thiện chất lượng chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV. Bà cũng có nhiều đóng góp trong việc triển khai các sáng kiến chương trình Tư vấn Xét nghiệm HIV trong đó có ứng dụng trên nền tảng web nhằm cải thiện việc chuyển gửi khách hàng sử dụng dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống y tế nhà nước.

Trước khi làm việc tại FHI 360 Việt Nam, bà từng là giáo viên trợ giảng tại Khoa Quốc Tế Học- Đại Học Hà Nội. Bà sử dụng thành thạo tiếng Anh và có bằng cử nhân tiếng Anh và Quốc tế học tại Đại học Hà Nội. Bà từng là một trong 7 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng của Bộ Ngoại Giao Mỹ tham gia “Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho các thủ lĩnh sinh viên năm 2008 ” tại Đại học Southern Illinois, Carbondale, Mỹ.

CHUYÊN MÔN

  • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

  • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới

  • Nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao , đặc biệt là bạn tình của các nhóm đích

  • Tư vấn và xét nghiệm HIV

  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM VAN ANH CV