Ms. Nguyen Thi Vinh is a public health research and program officer who graduated from the Public Health University in 2006 and received her masters in public health at the Royal Tropical Institute in the Netherlands in 2013. Ms. Vinh has more than 10 years of experience in project management, training and research in reproductive health, sexual health, HIV, gender and gender-based violence. She also has specific experience working with ethnic minorities, people with disabilities and members of the LGBT community. She is familiar with data management, processing and analysis and project evaluations.

EXPERTISE

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • Performance monitoring plan development
 • Data quality assessments
 • Data collection and monitoring
 • Using data for the benefit of public health
 • Development of curricula
 • Development of IEC materials

> VIEW THI VINH’S CV

Thạc sĩ (Th.s) Nguyễn Thị Vịnh là cán bộ nghiên cứu và cán bộ chương trình trong lĩnh vực y tế công cộng. Th.s Vịnh tốt nghiệp đại học Y tế công cộng năm 2006 và lấy bằng thạc sĩ Y tế công cộng từ Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan năm 2013. Chị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý các dự án, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, HIV, giới, bạo lực giới, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, và cộng đồng LGBT. Bên cạnh đó, chị cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, xử lý, phân tích số liệu và theo dõi đánh giá các chương trình dự án.

CHUYÊN MÔN

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu
 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện
 • Đánh giá chất lượng số liệu
 • Thu thập và giám sát số  liệu
 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Xây dựng các tài liệu truyền thông

> XEM THI VINH CV