Dr. Nguyen Thuy Duong has 13 years of experience in HIV/AIDS prevention and control. She received a full scholarship for an HIV/AIDS project by the World Bank and received her master’s degree with high distinction at the Population and Reproductive Health Institute of Mahidol University in Thailand. During her time working for the World Bank project, Dr. Duong was responsible for coordinating with experts to develop central plans and guide other provinces through developing their plans while monitoring implementation and reporting to funders. She has honed her management and coordination skills through organizing meetings, conferences, workshops and seminars, having successfully coordinated the organization of the national event for Vietnam Innovation Day. Dr. Duong has experience monitoring sponsorships and managing project contracts, such as granting awards to the competitors of Vietnam Innovation Day, implementing agreements with local or national project partners, and supervising agreements with condom marketing companies.

Dr. Duong has a breadth of experience in HIV/AIDS prevention and control, having worked for several projects under the Ministry of Health and NGOs. These experiences included communicating with leaders and government officials from ministries, departments and administrations, as well as local authorities like provincial People’s Committee officials, Department of Health leaders and Provincial HIV/AIDS Center leaders. She has also worked with key populations, such as people who inject drugs, female sex workers and men who have sex with men. Known for her enthusiasm, expertise and timely support, she is eager to provide HIV/AIDS technical assistance and share knowledge for the sake of HIV/AIDS prevention and control.

EXPERTISE

  • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men

  • HIV prevention models

  • Communicating to leadership, partners and the public

> VIEW THUY DUONG’S CV

Thạc sỹ (ThS.) Nguyễn Thùy Dương có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Với học bổng toàn phần từ Dự án Phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ths. Dương đã hoàn thành khóa đào tạo Thạc sỹ của Viện Nghiên cứu Dân số và Sức khỏe sinh sản - Đại học Mahidol - Thái Lan (khóa học 2009-2010) với điểm tốt nghiệp đạt xuất sắc. Trong suốt nhiều năm làm việc tại Dự án Ngân hàng Thế giới, Ths Dương là cán bộ chịu trách nhiệm phối hợp với các cán bộ chuyên môn xây dựng kế hoạch trung ương và hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch cũng như theo dõi tiến độ triển khai kế hoạch và báo cáo nhà tài trợ theo quy định. Làm việc với các vị trí công tác khác nhau (cán bộ chương trình, cán bộ kế hoạch, tư vấn...), Ths Dương đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng quản lý và điều phối. Ths. Dương đã trực tiếp tham gia phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo với quy mô lớn, nhỏ. Và đặc biệt Ths. Dương đã điều phối để tổ chức thành công sự kiện truyền thông phạm vi quốc gia là Ngày sáng tạo Việt Nam.

Ths Dương đã từng làm việc qua nhiều dự án khác nhau (dự án trực thuộc Bộ Y tế, dự án thực hiện bởi tổ chức Phi Chính phủ...), có nhiều kinh nghiệm làm việc với cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao tuyến trung ương (như Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục), tuyến địa phương (như Lãnh đạo ỦBND tỉnh, thành phố, Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo Trung tâm phòng chống HIV/AIDS) và cả những nhóm người nguy cơ cao như Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam.

CHUYÊN MÔN

  • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam

  • Các mô hình dự phòng HIV

  • Quan hệ với lãnh đạo, đối tác, và công chúng

> XEM THUY DUONG CV