Photo (11).JPG

Dr. Nhu To Nguyen currently serves as the FHI 360 Deputy Country Director for Vietnam and Chief of Party of the USAID SHIFT project. Dr. Nhu is a public health professional, with a strong track record of achievement and progressive managerial experience with the Ministry of Health and FHI 360. She has 19 years of professional experience in managing and implementing public health programs in Vietnam, primarily in the area of infectious diseases, with a strong focus on HIV/AIDS programming. Dr. Nhu has worked with FHI 360 for 10 years in a range of capacities and progressions, and she is well versed in the management of training, technical assistance, and transitioning efforts to build and sustain the quality of HIV services in Vietnam. She has a medical degree from Hanoi Medical University and a master’s degree and PhD in epidemiology from the University of California at Los Angeles (UCLA), having been accredited in addiction medicine by the International Society of Addiction Medicine (ISAM) in 2012.

EXPERTISE

 • Active HIV case finding, including via partner notification or contact tracing

 • Establishment and support of HIV clinic services integrated within the health examination system with social health insurance reimbursement

 • Antiretroviral therapy retention and adherence

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and methadone maintenance therapy (MMT) for people who inject drugs

 • Capacity building for MMT trainers and clinical mentors

 • Measurement and monitoring of technical quality and sustainability

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Transitioning of the HIV response from donors to the local government

 • Revision of national guidelines on MMT, HIV testing and counseling, and HIV care and treatment

 • HIV policy and strategy development

 • MMT policy advocacy

> VIEW TO NHU'S CV

Tiến sĩ Nguyễn Tố Như hiện đang là Phó Trưởng đại diện, Văn phòng FHI 360 Việt Nam và Giám đốc dự án USAID SHIFT. Tiến sĩ Như là chuyên gia trong lĩnh vực y tế cộng đồng với bề dày thành tích và kinh nghiệm quản lý trong thời gian công tác tại Bộ Y tế và tổ chức FHI 360. Bà có 19 năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các chương trình y tế cộng đồng tại Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm với trọng tâm là chương trình HIV/AIDS. Tiến sĩ Như đã làm việc tại FHI 360 hơn 10 năm, đảm nhiệm các vị trí khác nhau và thể hiện rõ năng lực trong quản lý đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, công tác chuyển giao nhằm xây dựng và duy trì các dịch vụ HIV chất lượng cao ở Việt Nam. Bà tốt nghiệp Bác sĩ Đại học Y Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành dịch tễ học tại trường đại học California tại Los Angeles, Hoa Kỳ (UCLA), và được Hiệp hội Y học về nghiện Quốc tế cấp chứng chỉ trong lĩnh vực điều trị nghiện vào năm 2012.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Thiết lập và hỗ trợ các dịch vụ khám và điều trị HIV tích hợp trong hệ thống khám chữa bệnh do Bảo hiểm Y tế (BHYT) chi trả

 • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật lâm sàng và giảng viên MMT quốc gia

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Chuyển giao chương trình HIV từ nhà tài trợ cho chính phủ VN

 • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Mở rộng quy mô và vận động chính sách điều trị MMT

> XEM TO NHU CV